Diensten

donderdag 26 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Linda de Wals/Hemelvaartsdag/oec.dienst in PC


zondag 29 mei 10:00 uur
ds. Mieke Groen, de Glind
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

Nieuwsbrief nr. 20 – 20 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Er kan weer gezamenlijk worden gedauwtrapt op Hemelvaartsdag, waarna er een dienst is in het Pauluscentrum. Verder vindt u nieuws over een gezamenlijk initiatief voor opvang van Oekraïners en brengen we nogmaals de avond over een gasvrij Hoevelaken onder de aandacht. En de Eshoftuingroep laat weer van zich horen. En tot slot een laatste oproep tot deelname aan de musical Kaïn.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 19 – 13 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Een korte nieuwsbrief op deze vrijdag de 13e. In deze nieuwsbrief is een link opgenomen naar de overweging en het gedicht van Bernadette van Dijk die in de dienst van 8 mei voorging. Aanstaande zondag is er ook weer een kinderdienst tijdens de kerkdienst. Graag wijs ik u op een informatieavond over ‘gasvrij Hoevelaken’.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 18 – 6 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Eindelijk was het dan zover. Na een paar keer te zijn uitgesteld vanwege corona, kon op maandag 2 mei de bus vertrekken naar Italië voor de oecumenische reis. Verderop in deze nieuwsbrief een kleine foto impressie. 
De ‘zon’ blijft voorlopig schijnen in de Eshof. Alex schrijft afsluitende woorden over zijn rubriek ‘verbonden blijven met’. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 17 – 29 april 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor de concept jaarrekening van de diaconie/ZWO, twee acties voor Oekraïne en voor de laatste maal de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’. Hierin leert u Lies en André Lekkerkerker wat beter kennen. En we lezen dat Johan Prosman wordt bevestigd in Drenthe.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 16 – 22 april 2022
 
Beste mensen,  
 
We beginnen met een bericht van overlijden. Verder in deze brief nieuws van de ZWO over de doos voor ‘kinderen voor kinderen’, een avond in het kader van Vorming&Toerusting en de afwezigheid van Ellie i.v.m. de oecumenische reis naar Toscane. Ook vraagt de voorzitter van de kerkenraad dringend uw aandacht voor de vacature van scriba. En verbonden blijven we met Frits Harmsen. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...