Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Nieuwsbrief nr. 48 – 1 december 2023
 
Beste mensen,
We verwelkomen a.s. zondag onze buren van het Pauluscentrum. Deze dag wordt voor het eerst de liturgie op de muur geprojecteerd via de nieuwe beamer. Verder vragen we in deze nieuwsbrief nog eenmaal de aandacht voor het boek van Ben de Graaf ‘Navelknagertje’ met daarbij een uitleg van het moderamen. Ook leest u over de vespers in de adventsperiode, de Stiltedag op 30 december en schrijft Rudi Coppoolse over zijn adventsconcertje. Aandacht is er in deze brief ook voor de traditionele Kerstsamenzang en voor de kinderdiensten.
En tot slot is er een bericht van penningmeester, Wim Hospes, over de diverse begrotingen van de Eshof 2024.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 47 – 24 november 2023
 
Beste mensen,
Zaterdag a.s wordt het programma ‘Petrus in het land’ waar en aantal Eshofleden aan hebben meegewerkt uitgezonden. De dienst van zondag wordt in het Pauluscentrum gehouden. De werkgroep Stiltedag ontvangt graag ‘hartverwarmende kaarten’. We wijzen u graag nogmaals op de Inloopmiddag-plus.
 
26 november, Solidaridad, oecumenische dienst
De dienst wordt gehouden in het Pauluscentrum en is daarom niet online te volgen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 46 – 17 november 2023
 
Beste mensen,
In de komende week, op 22 november, mogen we onze stem uitbrengen. Laten we hier vooral gebruik van maken.
In deze nieuwsbrief wordt een bijzondere inloopmiddag onder uw aandacht gebracht. Ook wordt er dringend een kamer gevraagd in het kader van het project ‘Kamers met aandacht’ en het is zover: de projectie van de liturgie via de beamer gaat nu echt beginnen.
We herhalen de aankondiging van het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf. En zoals ons is gevraagd besteden we aandacht aan de nieuwsbrieven van onze classicale predikant Wilbert van Iperen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 45 – 10 november 2023
 
Beste mensen,
Zondag is er weer een Jeugd-Doe-Dienst. Volgende week wordt een avond georganiseerd met het thema: Bidden kan ook anders. Het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf is ook verkrijgbaar in de Eshof. We herhalen de oproep voor nieuwe leidsters van de kinderdienst.
 

Lees meer...

 
Nieuwsbrief nr. 44 – 3 november 2023
 
Beste mensen, 
 
Er is dringend behoefte aan kinderdienstleiders, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. En het college van kerkrentmeesters meldt dat er een nieuwe secretaris is gevonden. Ellie gaat er nog een weekje tussenuit. Verder beleven we a.s. zondag weer een bijzondere dienst die in het teken staat van Ruth, een van de voormoeders van Jezus.
 

Lees meer...