Diensten

zondag 05 december 10:00 uur
Roel van Riezen/2e advent
Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

16:00 uur
Vesper
Collecte: Voedselbank

N I E U W S B R I E F nr. 47 – 26 november 2021
De nieuwsbrieven 41 t/m 45 vindt u bij nieuwsbrief 46.
EshofNieuwKl
Beste mensen,
U kunt nog tot en met 27 november reageren op de begrotingen 2022 en extra aandacht wordt gevraagd voor de oproep om ouderling kerkrentmeester te worden. Verder in deze nieuwsbrief berichten over de kinderkersttocht en over de musical Kaïn die nog deelnemers vragen. Simon Drost schrijft over de adventsvespers en over wandelen met vluchtelingen; een berichtje over de ‘geheime engelen’ die al heel actief zijn in het dorp.
 
De hele nieuwsbrief vindt u bij de bijlagen na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 46 – 19 november 2021
Ook de nieuwsbrieven 41 t/m 45 vindt u hier.
EshofNieuwKl
Beste mensen,
Het is helaas toch weer noodzakelijk om ook in de Eshof de coronamaatregelen weer aan te scherpen. Aanstaande zondag start de ZWO met de actie Olijfhelden. Het is mogelijk om na afloop van de dienst flessen olijfolie te kopen. Op een later moment bestellen kan ook. Wilt u dat Sinterklaas bij u op bezoek komt, de groep Hoevelaken voor Georgië geeft inzicht in zijn agenda. Jan Hofman houdt zondag zijn Preek van de Leek in de Emmaüskerk in Barneveld. Het college is op zoek naar een ouderling kerkrentmeester.
 
De hele nieuwsbrief vindt u bij de bijlagen na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrieven 31 t/m 40 2021
EshofNieuwKl
Beste mensen,
Langzaam maar zeker is er weer meer mogelijk. Zo staan er ook weer activiteiten van de Commissie Vorming&Toerusting op de planning voor november. Zie het overzicht verderop in deze nieuwsbrief. Ook VluchtelingenWerk Nijkerk vraagt uw aandacht en de basiscatechisanten gaan op excursie.
De hele nieuwsbrief vindt u ziet u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrieven 21 t/m 30 2021
EshofNieuwKl
Kerkgangers zijn weer welkom.
Vanaf 1 mei zijn we weer begonnen met het uitnodigen van 30 mensen in de Eshof.
Voor meer informatie hierover zie Nieuwsbrief nr. 17.
 
De nieuwsbrieven ziet u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrieven 10 t/m 19 2021
EshofNieuwKl
Vanaf 14 maart 2021 weer zangers in de kerkdiensten
Na de persconferentie van 23 februari heeft het moderamen van de generale synode van de PKN laten weten
dat we als plaatselijke kerken meer ruimte mogen nemen. Als moderamen van de Eshof hebben we besloten om met ingang van zondag 14 maart te beginnen met enkele zangers in de dienst, zoals we dat ook vóór 17 januari deden. Zie de nieuwsbrief  nr.10 van 10 maart 2021.

Lees meer...