Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Nalaten
 
Legaat en erfstelling
 
Legaat en erfstelling mag dan misschien geen populair onderwerp zijn, toch zullen velen van u nadenken wat er met uw bezit moet gebeuren als u er niet meer bent en dat ook willen vastleggen. Het kan zijn dat u graag wil dat na uw overlijden datgene verder gaat waar u zich bij leven voor heeft ingezet of aan heeft bijgedragen. Dat kan één van de vele goede doelen zijn maar dat kan bijvoorbeeld ook ‘de Eshof’ zijn. Als u graag wil dat de toekomst van ‘de Eshof’ ook voor langere tijd verzekerd is, kunt u ‘de Eshof’ opnemen in uw testament.
 
Testamentair vastleggen kan op twee manieren.
  1. Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie, b.v. ‘de Eshof’. U kunt daarbij denken aan een waardevol voorwerp, een effectenportefeuille, etc.
  2. Een erfstelling is een deel (percentage) van uw bezit dat aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als u ‘de Eshof’ als (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat ‘de Eshof’ in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis.
Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgesteld. Het is altijd verstandig om vooraf uw persoonlijke wensen te bespreken met een notaris. De notaris kan u informeren en adviseren over de mogelijkheden.

Een prettige bijkomstigheid is dat ‘de Eshof’ als ANBI geregistreerde instelling vrijgesteld is van erfbelasting.
 
Mocht u vragen hebben, schiet dan één van de leden van het college van kerkrentmeesters aan.
Zie voor namen, e-mailadressen en telefoonnummers de achterpagina van de Rondom.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Frits Harmsen.