Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Een veilige Eshof gemeente

Een veilige Eshof Gemeente, wat is dat?
 
In de media horen we tegenwoordig veel verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Gelukkig hebben we voor zover wij weten binnen onze gemeente nog nooit hier mee te maken gehad en we hopen dat het ook zo mag blijven. Dat wil niet zeggen dat het vanzelfsprekend is en wij niet voorbereid moeten zijn.
Voor de vrijwilligers van de gemeente zijn wij als kerkenraad verantwoordelijk dat ze binnen het kader van de veilige kerk werken. Daarom hebben wij als kerkenraad afspraken gemaakt over wat te doen, mocht iemand vinden dat hij of zij grensoverschrijdend gedrag van een van de vrijwilligers ervaart of ervan hoort. Die afspraken willen we graag met jullie delen.
 
Allereerst betreffen deze afspraken het gedrag van vrijwilligers die namens of vanuit de kerk een activiteit doen, zgn “kerkelijk werkenden”. Een kerkelijk werkende is iemand die binnen de gemeente betaald of onbetaald een taak uitvoert en hiervoor door de kerkenraad is aangesteld (direct of indirect). Best een moeilijke beschrijving, maar het betreft concreet de dominee, predikant assistenten, kerkenraad, musici, kosters, medewerkers kinderdienst, welkom, beeld, geluid, liturgische werkgroep, etc. Binnen onze gemeente zijn dat zo’n 80 mensen.
 
De afspraken gaan dus niet over gemeenteleden onderling, daar heeft de kerkenraad geen verantwoordelijkheid, al kun je ook daarmee bij ons terecht voor een luisterend oor en hulp.
 
Mocht je naar jouw gevoel grensoverschrijdend gedrag van een kerkelijk werkende ervaren of ervan horen, aarzel dan niet en neem dan contact op met iemand van de kerkenraad.. We hebben geen oordeel, noch of je het terecht of onterecht als grensoverschrijdend ervaart, noch over de persoon die het gedrag heeft vertoond. We zijn er voor beiden. In overleg met jou bepalen we vervolg stappen.
 
Er is een verschil tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag en ander grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, verbaal geweld, etc.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt de PKN zo ernstig dat er een speciaal protocol is opgesteld met professionele experts waar onze coördinatoren of vertrouwenspersonen je naar toe kunnen verwijzen.
Voor de overige vormen van grensoverschrijdend gedrag hebben we binnen de kerkenraad 2 coördinatoren aangesteld die alle meldingen zorgvuldig coördineren en je verder kunnen helpen. Ook hebben we 2 vertrouwenspersonen die geen onderdeel zijn van de kerkenraad waar je terecht kunt.
 
De coordinatoren zijn:
  • Eunice van Zomeren
  • Nel van Rietschoten
 
De vertrouwenspersoon is:
  •  Annemieke Huurdeman
 
We zijn nog bezig met het benaderen van een tweede vertrouwens persoon en zullen jullie hierover informeren als dit gedaan is.
 
Zoals gezegd, we hopen deze situatie in onze gemeente nooit tegen te komen en tegelijkertijd willen we er op voorbereid zijn. Mocht het wel gebeuren neem dan direct contact op met iemand van de kerkenraad, de coördinatoren of de vertrouwenspersonen, daar zijn we voor.

De kerkenraad van de Eshof