Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Gebruik collectemunten
 
Met groene_kerk.pnghet oog op duurzaacollectenmunten.jpgmheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
 
De collectemunten zijn te bestellen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. Wilt u bij de omschrijving uw adres vermelden en het aantal rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te ontvangen? 
De collectemunten worden bij u thuis gebracht of per post verstuurd.
  
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerkinactie/ZWO, Onderhoud gebouw of het Day Care Centrum in Aghaiani. U kunt ook de QR codes gebruiken.
dubbel scancodes
De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met RSIN-nummer: 803983645.  
Zie onze website voor informatie: http://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/anbi
De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belastingaangifte noteren onder de giften. 
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemunten per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag bij de belastingaangifte aftrekbaar. 
Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met De Eshof. Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst kunt u opvragen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
 
Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de collectebeheerder.
 
De gegevens van de penningmeester en de collectebeheerder vind u bij het college van kerkrentmeesters.