Vorming en toerusting 2019-2020.

Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. Interessante lezingen over duurzaamheid, Jona, oudtestamentische vrouwen, kunstexposities, een vlogworkshop, de musical Jozef en een prachtige reis naar Italië. Het is zomaar een greep uit het fantastische aanbod voor dit seizoen. Voor iedereen zit er iets moois tussen. Om kennis te vergroten, de horizon te verbreden, of zomaar, omdat het u leuk lijkt.
Voor de brochure en aanmelden 2019-200: klik hier
Brochure V & T 2019 - 2020
Alles heeft zijn tijd. Alles heeft zijn tijd. Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. Interessante lezingen over duurzaamheid, Jona, oudtestamentische vrouwen, kunstexposities, een vlogworkshop, de musical Jozef en een prachtige reis naar Italië. Het is zomaar een greep uit het fantastische aanbod voor dit seizoen.e kerkenraadsvergadering is openbaar voor alle gemeenteleden. U bent van harte welkom.
Om uzelf alvast voor te bereiden hierbij de agenda.

Lees meer...