Vorming & Toerusting 2019 - 2020
 
Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. 
Voor iedereen zit er iets moois tussen. Om kennis te vergroten, de horizon te verbreden, of zomaar, omdat het u leuk lijkt.
De brochure kunt u vinden bij Programma 2019-2020.
 
Ook al heeft u zich niet opgegeven, u kunt aan de meeste activiteiten spontaan meedoen! Voor de sprekers van buiten vragen wij een bijdrage van € 5,00. Voor de activiteiten door onze eigen gemeenteleden vragen we een vrijwillige bijdrage. Voel u zeer welkom!

Brochure V & T 2019 - 2020

 
 
Hieronder kunt u de nieuwe brochure van V & T 2019 - 2020 vinden.
Er zijn nteressante lezingen over duurzaamheid, Jona, oudtestamentische vrouwen, kunstexposities, een vlogworkshop, de musical Jozef en een prachtige reis naar Italië. Het is zomaar een greep uit het fantastische aanbod voor dit seizoen. U bent van harte welkom.
 
 
Aanmelden
Opgeven kan tot en met zondag 22 september via het e-mailadres: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com. Wilt u naast uw naam ook uw adres en telefoonnummer doorgeven? U kunt ook het aanmeldingsformulier in deze brochure gebruiken. Lever dit dan in bij een van de commissieleden die op de achterpagina van deze brochure staan vermeld.