Vorming & Toerusting 2019 - 2020
 
Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. 
Voor iedereen zit er iets moois tussen. Om kennis te vergroten, de horizon te verbreden, of zomaar, omdat het u leuk lijkt.
De brochure kunt u vinden bij Programma 2019-2020.
 
Ook al heeft u zich niet opgegeven, u kunt aan de meeste activiteiten spontaan meedoen! Voor de sprekers van buiten vragen wij een bijdrage van € 5,00. Voor de activiteiten door onze eigen gemeenteleden vragen we een vrijwillige bijdrage. Voel u zeer welkom!
Liturgische vormgeving door de jaren heen
donderdag 27 februari 2020, 20.00 – 22.00 uur
IMG 20181230 stiltedagSinds vele jaren ondersteunt de Liturgische Vormgroep een aantal vieringen van de Eshof met verbeeldingen naar eigen ontwerp.Ook ontwikkelt de Vormgroep om het jaar een “Dag van Stilte” op oudejaarsdag.
Door middel van kunst, natuurlijke materialen en woorden wordt aan stilte een plek gegeven, die ruimte geeft om stil te kunnen staan bij wat was, is en komt.
Uit de vele, positieve reacties op beide vormen, komt naar voren dat deze verbeeldingen een waardevolle betekenis heb-ben gekregen, een aanvulling zijn geworden voor persoonlijke ervaringen en woorden kunnen geven aan wat onzegbaar kan zijn.
Hoe komt het dat de verbeeldingen ons aanspreken? Hoe ontstaat het beeld of idee? Hoe mondt het uiteindelijk uit in een praktische verbeelding?
Dit is een boeiend proces en dat delen we dan ook graag met u op deze avond. Aan de hand van voorbeelden, foto’s, gedachten en teksten geeft de Vormgroep u een kijkje achter haar schermen.
De Liturgische Vormgroep heet u van harte welkom!
Datum en tijd: donderdag 27 februari 2020, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Bea de Rijke
Deelname: vrijwillige bijdrage