Vorming & Toerusting 2019 - 2020
 
Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. 
Voor iedereen zit er iets moois tussen. Om kennis te vergroten, de horizon te verbreden, of zomaar, omdat het u leuk lijkt.
De brochure kunt u vinden bij Programma 2019-2020.
 
Ook al heeft u zich niet opgegeven, u kunt aan de meeste activiteiten spontaan meedoen! Voor de sprekers van buiten vragen wij een bijdrage van € 5,00. Voor de activiteiten door onze eigen gemeenteleden vragen we een vrijwillige bijdrage. Voel u zeer welkom!
Nieuws van Vorming en Toerusting
Op woensdag 25 maart zou de documentaire film Oerijssel vertoond worden in de Kopperhof. Deze filmavond zal om de bekende redenen geen doorgang vinden. Er wordt nog gezocht naar een mogelijkheid om deze film in het najaar te vertonen.
 
Het oecumenisch gemeente-uitje dat op 9 april zou plaatsvinden, gaat eveneens niet door. De deelnemers zijn geïnformeerd.
Ten slotte moet vermeld worden dat de oecumenische reis naar Toscane, die van 23 april tot en met 1 mei zou plaatsvinden, definitief is geannuleerd. We proberen deze reis nu uit te voeren in de maand mei van 2021.
 
Frits Harmsen.