Vorming & Toerusting - najaar 2020
Sinds jaar en dag is het de gewoonte om bij het eerste nummer van Rondom na de zomervakantie een brochure bij te sluiten met een overzicht van alle activiteiten die onder de vlag van V & T voor het komend seizoen op stapel staan. Aanvankelijk in de vorm van een simpel boekje, de laatste jaren als een veelkleurige brochure.
 
In deze corona tijd is echter alles anders. Vanaf maart hebben we te maken met beperkingen die diep ingrijpen in ons persoonlijk leven maar ook in de wijze waarop we met elkaar kerk zijn. Kerkdiensten worden in sterk aangepaste vorm gehouden maar alle andere activiteiten lagen tot en met de zomer stil.
 
We zijn nog lang niet van corona af en deskundigen vrezen het ergste voor het najaar en de winter. Toch proberen we de draad weer een klein beetje op te pakken met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.
 
Het onderstaande programma is uiteraard onder voorbehoud van verdergaande beperkende maatregelen die mogelijk getroffen zullen worden i.v.m. de ontwikkeling van het coronavirus.
 
2 november: Gedenken op Allerzielen
 
Het is al enige jaren een mooie traditie om vanuit het uitvaartcentrum van Elja lichtjes naar de graven te dragen op de avond van Allerzielen. Steeds meer mensen maken gebruik van deze gelegenheid.
In verband met corona is er plaats voor 60 personen in het uitvaartcentrum die op 1,5 meter van elkaar zitten. Mocht de belangstelling groter zijn, dan kan een tweede avond georganiseerd worden.
In de Rondom van oktober zal vermeld worden hoe de avond zal worden ingevuld.
 
5 november: verhalen over koning David door Erik Idema.
 
Op deze avond staan we stil bij verhalen rond koning David. Het zijn verhalen over leiderschap en verantwoordelijkheid, maar ook over passie en sluwheid. Wat voor man was David nou echt? De herdersjongen die de reus versloeg, de dichter van de psalmen, de koning naar Gods hart… maar ook de man die Uria de dood instuurde omdat hij zelf verliefd was op Uria’s vrouw Batseba. Hoe moeten wij hem plaatsen en wat hebben deze verhalen hedendaagse lezers te zeggen? Erik Idema vertelt ons de verhalen en staat stil bij de vragen die ze oproepen.
In het oktobernummer van Rondom staat op welke wijze de aanmelding voor deze avond zal plaatsvinden.
Erik Idema is theoloog. Hij werkt als uitgever bij uitgeverij Kwintessens en is schrijver van verhalen en liedteksten voor kinderen en volwassenen. Erik gaat regelmatig voor in kerkdiensten in de Eshof.
 
25 november: Film Oerijssel.
 
Deze documentaire film wordt vertoond in de recreatiezaal van de Kopperhof. In het novembernummer van Rondom zal meer informatie over deze film en over de wijze van aanmelden opgenomen worden.
  
6 december na de kerkdienst: adventsconcert door Rudi Coppoolse
 
Onze oud-organist Rudi Coppoolse bespeelt nog met enige regelmaat het van Vulpen orgel in de Eshof. Rudi heeft zich met anderen geweldig ingespannen om de aankoop van dit prachtige orgel mogelijk te maken. In 1997 is het in de Eshof geïnstalleerd.
Op 6 december zal Rudi gedurende ongeveer een half uur adventsmuziek ten gehore brengen.
Rudi is 28 jaar onze hoofdorganist geweest. Na zijn verhuizing naar Apeldoorn is hij één van de organisten van de Protestantse Wijkgemeente ‘De Drie Ranken’ in Apeldoorn.
 
31 december: de Vormgroep organiseert ‘De Dag van Stilte’ in de Eshof.
Tijd: tussen 10.30 uur en 17.00 uur.
 
Van harte! welkom op -De Dag van Stilte- op 31 december in ‘de Eshof’.
 
Zo langzamerhand is deze dag uitgegroeid tot een vast stilte- moment aan het eind van het jaar.
Op deze dag is de Eshof voor iedereen open om stilte en rust te ervaren. De verstild ingerichte ruimte nodigt je uit om stil rond te lopen, stil te staan bij wat je mooi vindt of wat je persoonlijk raakt.
De hal en de kerkzaal zijn ingericht met beelden, teksten, gedichten, schilder- glas- en fotokunst en andere kunstvormen.
De Vormgroep vraagt hiervoor (amateur)kunstenaars uit de Eshof-en Paulus-gemeente om een bijdrage te maken, die aansluit bij het thema van dit jaar.
Het thema is op dit moment nog niet bekend.
Wat wel zeker is, dat de Liturgische Vormgroep in samenwerking met projectleden van de Eshof- en Paulusgemeenschap vanaf september aan het werk is om deze dag te organiseren en materialen te verzamelen. En natuurlijk eigen werk uit te denken en vorm te geven.
 
Wees welkom!

-Gun jezelf de tijd, laat buiten even voor wat het is en loop op 31 december binnen in een omgeving waar de stilte spreekt-.
-----------------------------------------------------------------------.

*************************
Het jaarlijkse gemeente uitje zou op 9 april plaatsvinden. Velen hadden zich opgegeven voor een gezellige dag met onder andere een bezoek aan het museum van Marius van Dokkum in Andijk. Op 9 april kon het uitje niet doorgaan maar dat geldt helaas ook voor 8 oktober. Een dag in de bus, een museumbezoek en een gezamenlijke koffietafel is in deze tijd een te groot risico. De deelnemers zijn inmiddels door Jan Vogel geïnformeerd. De organisatoren (Jan Vogel en Annie Hanse) hopen op betere tijden.
 
Van 15 t/m 17 mei van dit jaar stond een 2-daagse wandeling gepland rond het thema ‘duurzaamheid’ onder leiding van Norman Kempen en Herman Julsing . Hiervoor hadden zich 6 liefhebbers gemeld. Deze wandeling kon om de bekende redenen niet doorgaan.
 
Norman en Herman zijn van plan om in ongeveer dezelfde periode in de maand mei van 2021 een nieuwe poging te wagen. In november/december zullen Herman en Norman beoordelen in hoeverre deze wandeling in mei 2021 haalbaar is. Begin volgend jaar zullen de plannen met deelnemers afgestemd worden.
Er is ruimte voor meer deelnemers. Opgeven kan bij Norman Kempen of bij Herman Julsing
Beiden zijn uiteraard ook beschikbaar voor vragen of het geven van informatie.
 
Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.