Vent events

vrijdag 07 mei 12:00 uur
Expositie Jeltje Hoogenkamp
Thema: de 10 woorden
elke vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur opengesteld voor publiek
Laatste keer: vrijdag voor Pinksteren (21 mei)
de Eshof
details
Vorming & Toerusting nieuwsbrief 31 maart 2021
Door Frits Harmsen
Vrijwel alle activiteiten van Vorming & Toerusting (we zijn nog op zoek naar een andere term) liggen al ruim een jaar stil. Dat is natuurlijk heel erg jammer want Vorming & Toerusting vormt een wezenlijk onderdeel van ons kerkzijn.
 
Expositie mq1Gelukkig kunnen we een activiteit aankondigen die we geheel corona proof kunnen uitvoeren en dat is het organiseren van een expositie in de Eshof. In samenwerking met de Liturgische Vormgroep zal tussen Pasen en Pinksteren een expositie van de kunstenares Jeltje Hoogenkamp in de Eshof te zien zijn. De expositie bestaat uit 10 schilderijen, die de 10 Woorden verbeelden. In het aprilnummer van Rondom zal iets meer geschreven worden over Jeltje Hoogenkamp en haar werk.
 
In normale situaties zou de expositie bekeken kunnen worden voor en na kerkdiensten. Maar we bevinden ons niet in een normale situatie. We moeten er niet op rekenen dat na de Pasen weer maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn.
 
Om toch zoveel mogelijk gelegenheid te bieden de expositie te bezichtigen zal er een digitale versie gemaakt worden voor de website en zullen we de Eshof elke vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur openstellen voor het publiek. De eerste openstelling is op 9 april en de laatste op 21 mei.
 
Wat is er fijner om bijvoorbeeld tijdens het doen van boodschappen of het maken van een wandeling even de kerk in te lopen, de mogelijkheid hebben om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn en ondertussen de expositie te bekijken. De Liturgische Vormgroep zal zorgen voor een passende omgeving.
 
Gastvrouwen en heren zullen erop letten dat alle coronamaatregelen in acht worden genomen en dat bezoekers tijdens het rondlopen een mondmasker dragen. Op deze manier kunnen we het voor iedereen veilig houden.
 
Hartelijk welkom!!