Vorming & Toerusting 2019 - 2020
 
Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. 
Voor iedereen zit er iets moois tussen. Om kennis te vergroten, de horizon te verbreden, of zomaar, omdat het u leuk lijkt.
De brochure kunt u vinden bij Programma 2019-2020.
 
Ook al heeft u zich niet opgegeven, u kunt aan de meeste activiteiten spontaan meedoen! Voor de sprekers van buiten vragen wij een bijdrage van € 5,00. Voor de activiteiten door onze eigen gemeenteleden vragen we een vrijwillige bijdrage. Voel u zeer welkom!

De orthodoxe ketter - gesprekskring

dinsdag 22 okt, 19 nov en 10 dec 2019, 19:30 uur 

orthoketterWie verlangt ernaar om eens op een ander been te worden gezet?
Wie durft het aan om in de war gebracht te worden? Diegene zal veel plezier beleven aan het boek van Peter Rollins De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen.
In de vorm van parabels zet de schrijver allerlei denkbeelden op zijn kop. Hij doet dat met humor, vol ernst en provocerend. Hij schrijft heerlijke verhalen die ontregelen, inspireren en je kunnen ver-anderen. Dat doet hij in de geest van Jezus’ parabels.
In 33 korte hoofdstukken laat hij zien hoe belangrijk levend geloof is – in tegenstelling tot statische en systematische denk-beelden. Peter Rollins (1973) is een Ierse schrijver, theoloog en filosoof en een prominent in de radicale theologie.
Het is niet een boek dat je in één keer uitleest, maar dat lang-zaam en zorgvuldig gelezen wil worden. We zullen het in een gesprekskring van drie bijeenkomsten niet uitkrijgen. Maar wie nieuwsgierig is gemaakt, zal vanzelf wel verder lezen!
We komen bij elkaar op drie dinsdagmiddagen in het najaar. Wanneer je voorkeur hebt voor een gesprekskring op de avond kun je kiezen voor dinsdagavonden. Er kunnen per kring maximaal zeven mensen meedoen.
Data en tijd: dinsdagavond 22 oktober, 19 november, 10 december 2019, 19.30 - 21.30 uur of 
                    dinsdagmiddag 15 oktober, 5 november, 26 november 2019, 14.00 - 16.00 uur
Plaats:         bij een van de deelnemers thuis
Leiding:        Ellie Boot