Vorming & Toerusting 2019 - 2020
 
Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor u heeft samengesteld. 
Voor iedereen zit er iets moois tussen. Om kennis te vergroten, de horizon te verbreden, of zomaar, omdat het u leuk lijkt.
De brochure kunt u vinden bij Programma 2019-2020.
 
Ook al heeft u zich niet opgegeven, u kunt aan de meeste activiteiten spontaan meedoen! Voor de sprekers van buiten vragen wij een bijdrage van € 5,00. Voor de activiteiten door onze eigen gemeenteleden vragen we een vrijwillige bijdrage. Voel u zeer welkom!

Lezing Juke Hudig

donderdag 24 oktober 2019, 19:30 uur, de Eshof

‘De innerlijke reis van de profeet Jonah ’
Jonah wordt altijd gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts een onderdeel van het complexe en mysterieuze bijbelboek. "Het boek Jonah beschrijft een inwijding in het mysterie van het mens-zijn”.
De profeet Jonah wordt geroepen door God: “Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad en roep tot haar dat hun kwaad is opgestegen tot voor mijn Aangezicht.” Maar Jonah vlucht voor de stem van de Eeuwige.
Hij raakt verstrikt in de benauwenis van de diepste hellewateren, totdat hij zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar de hoogste hemelen.

Lees meer...

Vroege Advent

donderdag 31 oktober 2019, 19:30 uur, de Eshof
adventover de voleindingstijd’
In november worden de dagen korter, de nachten langer. In de kerk lezen we verhalen over de komst van de Mensenzoon, met allemaal verschrikkingen die daar kennelijk bij horen (Matteüs 24 bijvoorbeeld). Waarom doen we dat eigenlijk?
Op deze avond staan we stil bij de betekenis van de ‘volein-dingstijd’, het einde van het kerkelijk jaar. Een avond met verhalen, beeldende kunst en muziek. Een avond met liederen die het donker verdrijven.

Lees meer...

Gedenken op Allerzielen

zaterdag 2 november 2019, 20:00 uur, Uitvaartcentrum Elja, Kerkepad 1
kaarsen veel brandende kaarsen in het donker gele kaarsen op zwarte achtergrond 8353 6564Al een aantal jaren biedt uitvaartleidster Els van Deuveren de gelegenheid om vanuit haar rouwcentrum lichtjes naar de graven te dragen op de avond van Allerzielen, 2 november. Ook dit jaar zal die mogelijkheid er zijn.
Om 20.00 uur komen we bijeen in het rouwcentrum, de vroegere aula, op Kerkepad 1. Ieder kan de naam van een overleden naaste op een kaartje schrijven. Tijdens de bijeenkomst worden de namen voorgelezen.
We luisteren naar muziek.
Dit jaar zal dichteres Jantine Dijkstra meewerken aan de ceremonie.
Aansluitend krijgt ieder een brandende kaars en lopen we in het donker de begraafplaats op. Over de met kaarsen verlichte paden verplaatst zich dan een stoet van lichtjes.

Lees meer...

Bibliodrama rond Jona

donderdag 7, 21 en 28 november 2019, 20:00 uur, de Eshof
Met bibliodrama gaan we drie avonden op een heel eigen en actieve vorm het bijbelverhaal van Jona verkennen en ontdek-ken. Met verschillende werkvormen wordt u uitgenodigd om‘aan den lijve’ te ondervinden wat de Jona-verhalen te bieden hebben.Door rolinleving, dialoog, interactie en beweging kunnen oude betekenissen worden vernieuwd en verbonden met het eigen leven en de maatschappij van vandaag.
De oude verhalen handelen niet langer over ver vervlogen tij-den en lang verdampte mensen, maar krijgen hart en handen, voeten en adem in het nu. Het gaat niet om het vinden van ‘de waarheid’, maar om een mogelijke glimp van de waarheid die oplicht in het spel. Geen praten over, maar duiken in het verhaal.

Lees meer...