Diensten

zondag 25 oktober 10:00 uur
ds.Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Pastoraat
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 
 
 
 
 
Woensdag 18 februari - Aswoensdag -1-20150217 203426
Vandaag begint de Veertigdagentijd. De werkgroep symbolisch schikken denkt er al weken over na. Hoe kun je onze reis naar Pasen in beelden uitdrukken? Gekozen wordt voor een lange tak. Die komt te staan onder het glas-in-loodraam. Als een weg omhoog, naar het kruis - en naar de opstanding. En voor een gestalte van hout. Wie is het? Is het Jezus? Ben jij het zelf?
Je kunt de Veertigdagentijd zien als een spirituele weg. Een weg naar God. Een weg naar de werkelijkheid. Een weg van loskomen uit onze grote en kleine obsessies. En van leren geloven. Dat gaat niet vanzelf. Ook Jezus had er veertig dagen in de woestijn voor nodig. Geloven ontstaat en groeit door oefening in aandacht en gebed.
Daarom is er meteen op deze eerste dag in de Veertigdagentijd een avondgebed. Om 19.00 uur in het Pauluscentrum. We krijgen het teken van het askruisje op ons voorhoofd. Teken van wat we afgelopen zondag lazen in de brief van Paulus aan de christenen in Kolosse: dat de 'oude mens' in je sterft en dat je opstaat tot nieuw leven.