Diensten

zondag 25 oktober 10:00 uur
ds.Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Pastoraat
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 
 
 
 
 
Donderdag 5 maart - kerkenraad-
kerkenraadsvergadering
Vergadering van de kerkenraad. Met een boeiend onderwerp: hoe dragen wij als Eshofgemeente bij aan duurzaamheid? Een tijd terug is de Commissie Duurzaamheid in het leven geroepen. Zij heeft de opdracht hierover na te denken. En ze komt met een voorstel: zonnepanelen op het platte dak van de Eshof.
Ook het college van kerkrentmeesters heeft zich over dit onderwerp gebogen. Het heeft zich op de technische en financiële kant ervan gericht.
Het liefst zou de Commissie Duurzaamheid zien dat we deelnemen aan een coöperatie. "Zon op Hoevelaken", moet die coöperatie gaan heten. Die coöperatie zou dan van de Eshofgemeente het recht krijgen om zonnepanelen op het kerkdak te installeren. Inwoners in Hoevelaken, die zelf geen zonnepanelen op het dak kunnen hebben, kunnen aan de coöperatie deelnemen. Zo kunnen ook zij zichzelf verantwoordelijk maken voor groene stroom. Maar het college van kerkrentmeesters ziet flink wat nadelen aan het deelnemen aan een coöperatie.
Zijn er andere kerken die ons hierin zijn voorgegaan? De Commissie gaat het uitzoeken. En het college gaat onderzoeken wat de adviesorganen van de Protestantse Kerk Nederland erover zeggen. We horen hier meer van...