Diensten

zondag 25 oktober 10:00 uur
ds.Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Pastoraat
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 
 
 
 
 
Donderdag 29 oktober -kerkenraadsvergadering-
Een leuke gedachtewisseling deze keer in de kerkenraad. Rond de vraag: waarom blijven bepaalde functies zolang vacant?
Allereerst denken we dan natuurlijk aan de ambten: ouderling, jeugdouderling, diaken. Het valt niet mee om iemand daarvoor te vinden. Maar ook contactpersonen zijn moeilijk te werven. Waar komt dat door?
Een duidelijke taakomschrijving zou helpen, denkt iemand. Dan kun je inschatten waar je aan begint en hoeveel tijd dat kost. Een flexibele ambtstermijn kan ook wel nodig zijn: nu bekleed je het ambt van ouderling of diaken in principe voor vier jaar. Een nieuwe ambtsdrager laten beginnen met twee jaar, die verlengd kunnen worden als het werk bevalt? "Hoe kom je 'er dan in'?" werd er gevraagd. Ben je ouderling en wil je wat mensen in je wijk leren kennen, dan ben je al gauw een paar jaar verder voordat je dat hebt bereikt.
We denken ook aan het probleem 'tijd'. Of misschien is het correcter te zeggen 'prioriteit'. Tot onze spijt heeft de kerk voor steeds minder mensen prioriteit. Het is een bekende ontwikkeling in onze samenleving. Waar gaat dat uiteindelijk toe leiden? Tot het einde van de Eshofgemeente in Hoevelaken...?
Zover zijn we gelukkig nog niet. Voor veel mensen is de kerk zo de moeite waard dat ze zich ervoor blijven inzetten.
Een leuke suggestie voor werving werd ontleend aan de gebruiken van de Dorpskerk. "Vraag aan gemeenteleden om mensen voor te dragen voor een ambt: wie zouden ze graag zien in een functie als diaken of ouderling?"
Bij deze de uitnodiging aan ieder die dit leest: geef door aan Jac van Hoeijen of aan mij aan wie je de diaconale of de pastorale zorg zou willen toevertrouwen. Iemand die in jouw ogen dit werk goed zou kunnen doen.
Wie weet werkt dit. Want als iemand anders aan jou die zorg toevertrouwt, zou je dat dan niet ook aan jezelf doen...?