Diensten

zondag 25 oktober 10:00 uur
ds.Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Pastoraat
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 
 
 
 
 
Luca Roersen en Tuur van RootselaarDinsdag 9 augustus - Luca en Tuur
Dit zijn Luca en Tuur. Ze zijn allebei in mei dit jaar geboren. Op zondag 14 augustus zullen ze worden gedoopt.

Aan doopouders merk ik dikwijls hoe belangrijk traditie is. Zij beleven hier iets aan wat voor veel anderen van hun generatie niet op dezelfde manier telt. Ze kiezen als geloofsbelijdenis dan ook voor het Apostolicum, de oude geloofswoorden uit de derde eeuw, die ze van jongs af aan hebben meegekregen. Zelf zijn Brent en Carola (de ouders van Luca) en Kristiaan en Heidi (de ouders van Tuur) gedoopt. En wat voor vragen ze ook mogen hebben bij geloof, God of christendom, de doop is voor hen iets wat ze niet willen overslaan. "Op een bepaalde manier begint zijn leven nu pas écht," zei Carola. Voor Heidi heeft dopen ook veel met dankbaarheid te maken. "Ik dank God dat ik een kind mag krijgen."
Voor alle vier de ouders zijn vrijheid en respect belangrijke waarden. Terwijl vooral de moeders kerkelijk betrokken zijn, staan de vaders meer op afstand. Dat gaat goed, doordat ze elkaar vrij laten en elkaars doen en laten respecteren. Die waarden willen ze ook aan hun kinderen meegeven. Of ze later nou zelf kiezen voor geloof, God en christendom - of niet.