Diensten

zondag 09 augustus 10:00 uur
ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Eigen Diaconie en de Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 
 
 
 
 

Vrijdag 13 september - afscheid van Frank Schütten
1 2019 011Vanmiddag namen we afscheid van Frank Schütten in een dankdienst in de Eshof. Daarna is hij begraven in het graf, waar op 30 april 2014 zijn echtgenote Riet werd neergelegd.
Op vrijdag 6 september overleed Frank. Hij werd 78 jaar oud. Enkele dagen daarvoor werd hij getroffen door een ernstige hersenbloeding; hij is aan de gevolgen daarvan overleden. Het was een grote schok. Frank was altijd een sportieve en fitte man geweest. Dat hij in enkele dagen tijd kwam te overlijden, was bijna niet te bevatten.
Frank was getrouwd met Riet Pieneman. Ze kregen drie kinderen, Frank en Marieke en Anita.
Frank was geen mens van veel woorden en bleef graag op de achtergrond. Hij nam zelf weinig initiatief in het onderhouden van contacten. Maar wanneer je hem nodig had, kon je een beroep op hem doen. Hij had een brede belangstelling; hij verdiepte zich in politiek en was jaren lid van de AR, later van het CDA. Daarnaast hield hij zich bezig met wat er in de maatschappij gebeurde. Hij was betrokken bij mensen die minder kansen en mogelijkheden hebben dan wij hier in Nederland.


In het verleden is hij in de Eshofgemeente een tijd lang jeugdouderling geweest. Hij kon goed opschieten met jongeren. Hij nam hen serieus, luisterde naar ze en had plezier wanneer ze voor zichzelf opkwamen of kattenkwaad uithaalden. Maar tegelijk stelde hij duidelijke regels, ook voor zijn eigen kinderen, en was daarin tamelijk streng. In latere levensjaren werd hij milder.
Ruim vijf jaar geleden overleed zijn echtgenote Riet. Ze leed aan ernstige reuma waardoor ze veel pijn heeft gehad; voor Frank was dat moeilijk om aan te zien. Onder andere om voor Riet te kunnen zorgen, stopte hij op zijn 63ste met werken. Samen brachten ze veel tijd door in hun huis in Spanje, waar de pijn voor Riet wat minder hevig was.
Ook na haar overlijden kwam Frank nog in Spanje, wat vaak moeilijk was en prettig tegelijk. Naast het gemis waren er daar veel goede herinneringen. Ook vond hij het heerlijk als de kinderen en kleinkinderen kwamen.
De laatste jaren van zijn leven heeft hij genoten van een nieuwe liefde die ontstond tussen hem en Joke Verschuur.
Ons meeleven gaat uit naar Joke en naar de kinderen, hun partners en de kleinkinderen. We wensen hen van harte kracht toe om dit grote verlies te verwerken.