Diensten

zondag 12 juli 10:00 uur
ds. Annette Sprotte, Leusden
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en de Eredienst
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 
 
 
 
 

Vrijdag 18 oktober – kennismaking met Arjan Kazen
1 2019 10 23 Arjan KazenSinds kort heb ik een collega op één minuut loopafstand. Als er geen mediterrane parasolden voor mijn studeerkamerraam stond, kon ik naar hem zwaaien als hij voor het dakraam boven zijn studeerkamer gaat staan. In de afgelopen maanden is er hard in en om het huis gewerkt door professionals en vrijwilligers. En nu woont er een gezin met vier kinderen; de vader van de kinderen is predikant.

Hij heet Arjan Kazen en is sinds een jaar dominee in de Hersteld Hervormde gemeente Bethel die kerkt in het Van Lodenstein College. Vandaag hebben we wat uitgebreider met elkaar kennisgemaakt.

Ik hoor van Arjan dat hij eerst tien jaar lang leraar is geweest. Maar de belangstelling voor theologie was er altijd al wel. Aan het einde van de lerarenopleiding begon die studie zo aan hem te trekken dat hij besloot ermee te beginnen. Maar hoe? De voltijdsopleiding duurt zes jaar. De deeltijdopleiding het dubbele. Twaalf jaar… dat houd ik niet vol, bedacht Arjan. Hij besloot om naast zijn drie werkdagen als leraar de voltijdsopleiding te gaan doen. Intussen kwam er gezinsuitbreiding, terwijl ook Corrie haar eigen werkterrein had in de zorg.

 

Het is hem gelukt de studie in acht jaar af te ronden. Een huzarenstuk, hoe ze dit samen hebben gered.

Arjan vertelt dat hij opgegroeid is in de Oud Gereformeerde Gemeente in Dordrecht. Daar begon in zijn tienerjaren de nadruk op het uiterlijke hem te benauwen. Corrie is afkomstig uit de Gereformeerde Bond. Na de studie besloot hij zich te laten beroepen in een Hersteld Hervormde gemeente. “Dit is de plek waar ik me op dit moment thuis voel,” zegt hij.

We wisselen uit hoe onze werkweken gevuld zijn. In grote lijnen zijn ze hetzelfde, al zijn er accentverschillen. Zo heeft hij elke maandagavond twee catechesegroepen en daarna een belijdenisgroep. In de Eshof ben ik betrokken bij de instructie van de basiscatecheten die op hun beurt de (ene) catechesegroep leiden.

Leuk om te bedenken dat we aan dezelfde universiteit hebben gestudeerd, de Vrije Universiteit. En dat we in onze wijze van werken waarschijnlijk op elkaar lijken. Ook Arjan is iemand die graag relaties met mensen opbouwt; iemand die volgt wat er zich aan activiteiten ontwikkelt in de gemeente zonder zelf voorop te willen lopen.

Het was een inspirerende kennismaking. Erg leuk om raakvlakken te ontdekken en ontspannen te kunnen praten met iemand die zich thuis voelt in een zo andere vorm van kerk zijn. We spreken af dat we de kennismaking gaan voortzetten en dan ook de beide voorgangers van de Dorpskerk uitnodigen, Thijs van Meijeren en Aart Goedvree. Ik zie ernaar uit.