Diensten

zondag 27 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot in de Eshof
Collecte: Straatpastoraat Amersfoort

10:00 uur
Linda de Wals in Pauluscentrum


Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 

Van de redactie: Het lukt Ellie even niet om de log bij te houden. De "In Herinnering" is ondergebracht onder het Menu Nieuws.

 
 
 
In herinnering: Rutger Timmerman - 28 september 1935 – 28 juli 2020

1 2020 09 Rut TimmermanOp 28 juli overleed Rut Timmerman. Hij werd 84 jaar oud.

Rut kwam uit een groot gezin. Al toen hij dertien jaar was, moest hij gaan werken, het extra inkomen was hard nodig in het gezin.

Later trouwde hij met Jannie Doornekamp. Ze kregen kort na elkaar vier kinderen, wat betekende dat Rut hard moest werken. Hij werkte zijn leven lang bij de PTT, waar hij in de loop van de jaren carrière heeft gemaakt. Voetbal was een grote passie van hem.

Vlak voor zijn prépensioen, begin jaren ’90 van de vorige eeuw, verhuisden Jannie en hij naar Weldammerlaan 4. Het was voor beiden een paradijs. Het verzorgen van de tuin werd echter een hele klus, zeker nadat Rut in 2011 een hartoperatie moest ondergaan waarna hij nooit echt goed is hersteld. Gelukkig waren de kinderen bereid om op veel manieren te helpen. Maar er kwam een moment waarop het niet meer ging. Dat was halverwege 2018. Rut en Jannie verhuisden naar de Stoutenborgh.

Rut had er moeite mee dat hij met het ouder worden de tijd waarin hij leefde niet goed bij kon benen. Al die digitalisering, die computers en ook nog die dunne blaadjes van dat nieuwe liedboek, ze stoorden hem. Maar hij was heel dankbaar voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en voor het feit dat ze goed met elkaar overweg kunnen.

De laatste maanden van zijn leven bracht Rut door in zorginstelling De Koperhorst. Fysiek en geestelijk was hij achteruitgegaan. Het waren daardoor, en ook door de coronabeperkingen, moeilijke maanden.

Op dinsdag 4 augustus ging Rik Willemsen voor in een afscheidsdienst hier in de Eshof. Daarna is Rut begraven op de Algemene Begraafplaats.