Diensten

zondag 31 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Ben Piepers: alternatieve dienst te beluisteren via Internet: Pinksteren
Collecten: Queen of Peace Highschool en het Pastoraat
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
Meditatieve momenten en zo meer
14-10-27 foto weblog 1-klein

Wat komt er zoal langs, in het werk van een predikant?
In dit weblog wil ik daar iets over schrijven. Mijn streven is om (tenminste) elke week een stukje toe te voegen. Dat kan gaan over een gebeurtenis zoals een activiteit van vorming en toerusting, een kerkdienst, een ontmoeting ; maar het kan ook een gedachte zijn, of een citaat dat me aanspreekt. Als ik er een afbeelding of een foto bij heb, zal ik die erbij zetten.

Ik wens iedereen veel leesplezier

Wil je reageren? Stuur een mail naar predikant@pgdeeshof.nl  of bel mij op 033 258 0631.

 
 
 
 
 
Donderdag 12 februari -Basiscatechese-
Petra stuurde foto's van afgelopen maandag: een les basiscatechese. Van Lieske en Mirjam leren de jongelui over symbolen en hun mogelijke betekenissen. En dan mogen ze zelf aan de slag. Oefenen voor het echte werk. Van kleine kaarsen maken ze mini-paaskaarsen. Welke symbolen horen daar bij? Waaraan denk je, als je de paaskaars ziet?

Lees meer...

Dinsdag 10 februari -Kringgesprek-
1-004
Fijne kringgesprek vanavond. Helaas is de helft van de groep ziek of heeft zieken thuis. Met ons zessen buigen we ons over de vraag: wie is Jezus? Wie is hij voor mij? En stel nou dat hij enkel een mythe was, dat de verhalen over hem uit de mythologie komen - wat betekent dat dan voor mij?
Marjolen heeft aanduidingen van Jezus op vellen papier geschreven. Herder, Mens van God, Koning, Licht... Ieder kiest een beeld dat haar aanspreekt en één dat haar tegenstaat. Met aandacht luisteren we naar elkaar.

Lees meer...

Dinsdag 3 februari -Alie van Meerveld-
1-2015-03 Alie van Meerveld
Een dag na Annemiek, op maandag 2 februari, is onverwacht nog iemand overleden: Alie van Meerveld-Mostert.
Alie was ruim vijftig jaar getrouwd met Gert. Ze leefden gezond, fietsten en wandelden veel en Alie was iemand die altijd in beweging was.

Lees meer...

1-2015-03 Annemiek van Deuveren 1
Maandag 2 februari -Annemiek van Deuveren-
Gisterenmorgen vroeg is Annemiek van Deuveren overleden. Haar dood kwam geheel onverwacht. Wel ging het de laatste tijd fysiek niet heel goed met haar.
Ze woonde met Co, haar partner, in Lunteren. Daar hadden ze een boerderij met verschillende paarden. Op de foto is ze te zien met Pedro, het paard dat ze samen met haar dochter Judith bezat.

Lees meer...

Dinsdag 20 januari -Werk voor de kerk-
Zomaar onverwacht heb ik een 'kale' dag. Het klankbordoverleg met de predikanten van De Glind en Voorthuizen wordt verzet. En een afspraak in de middag gaat niet door.
Het voelt even onwennig. Maar dan besluit ik me over te geven aan wat er voorhanden komt. Er zijn allerlei losse eindjes die ik nu kan afhechten. Er zijn mensen in wie ik me nu wat uitgebreider kan verdiepen. Er is een liturgie voor komende zondag nodig, waarvoor ik op zoek ga naar een passende geloofsbelijdenis. Er zijn lezingen waar ik me nu wat ruimer van tevoren in kan verdiepen.

Lees meer...

 
Zaterdag 17 januari -Zingen-
 
Ik zie uit naar morgen. Naar een oecumenische viering waarin Pauluskoor en Eshofcantorij met de gemeente mooie liederen zullen zingen. En we na afloop, rond half twaalf, nog eens onze stembanden oefenen. In muziek die we in de komende maanden vaker zullen horen: liederen die in de liturgie zullen worden opgenomen, zowel in het Pauluscentrum als in de Eshof. Zoals het 'Lied van weg en omweg':

Lees meer...

Donderdag 8 januari -Stien Woldman-
Twee dagen na Ada Kruijsbergen overlijdt Stien Woldman. Haar volledige namen: Stijntje Johanna Woldman-van der Linde. Persoonlijk heb ik haar niet gekend. Inge Pie wel, zij is regelmatig als contactpersoon bij Stien geweest. En heeft haar de laatste jaren gevolgd. Ze heeft meegemaakt hoe Stien in 2013 geveld werd door een dubbele heupbreuk, waardoor ze bij elkaar vier maanden in Norschoten moest revalideren. En hoe in het najaar van 2014 kanker bij haar werd geconstateerd, waar ze met succes aan is geopereerd. Na die operatie knapte Stien echter niet goed op.

Lees meer...