Diensten

zondag 09 mei 10:00 uur
ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Stichting Moederzorg en Pastoraat

donderdag 13 mei 10:00 uur
ds. Ellie Boot/Hemelvaartsdag
Collecte: geen

Voor een snelle toegang
tot enkele onderwerpen 
zie onderaan de pagina.
  
Voor de plaatselijke regeling klik hier

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriform40 dagenkalenderiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
Op verhaal komen
toelichting van de Liturgische Vormgroep bij de schikking voor de Veertigdagentijd
 
 week 6 detail
 
en zij spreidden hun mantels voor hem uit.
     
 
 Hier geeft de Vormgroep weer wat ons inspireerde bij het maken van de Liturgische Schikking voor de komende Veertigdagentijd.
Aan de hand van teksten en verhalen uit de bijbel volgens het leesrooster - dit keer aangevuld met vertellingen en beschrijvingen uit de Rebible* - ontstaan bij ons verhalen om op verhaal te komen. 
     week 1       week 2     week 3
week 1 resize 2 week 2 resize 2 week 3 resize
 “Ik ben uw enige God”
 God is altijd verpakt, in dit verhaal in een wolk.
Zo gaat dat heel vaak, nu nog eigenlijk.
Loskomen van wat je gebonden houdt
om op weg te kunnen gaan.
week 4 resize week 5 resize 
 week 6 resize
 
 
Langzaamaan verandert verscheurdheid in verbinding. Vasten is delen   en zij spreidden hun mantels voor hem uit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhalen over God en mensen. Verhalen om door te vertellen, verhalen waardoor weer nieuwe verhalen ontstaan.

“Ik ben uw enige God”, Jezus in de woestijn, Mozes, alleen op de berg, de vijgenboom die niet tot bloei komt, zijn voorbeelden van de verhalen, die gelezen worden en die ons beelden en woorden brengen voor nu, waarin het licht van Pasen doorschemert.

Er groeit een begin. De vormgeving zal ingevuld worden met elementen die verwijzen naar de tekenen van licht, die we ontdekken. De meest geschikte plaats om de hoop op licht een plek te geven is voorin de kerk onder het glas in lood raam. Daar kan immers het licht via een natuurlijke toegang naar binnen stromen.

week 6 resizeWe ontdekken ook, dat deze verhalen het best tot uitdrukking kunnen worden gebracht met jute, als verbeelding van de weg die voor ons ligt. Jute, qua kleur en soberheid als het zand in de woestijn.
Er zijn zes zondagen, dat betekent zes verhalen die een plaats verdienen. Het jute wordt daarom verdeeld in zes, gelijke stroken, die opgehangen zullen worden. Stapsgewijs kan op elke zondag op iedere strook een symbool van het verhaal uitgelicht worden.

De stroken worden los van elkaar opgehangen. De eerste strook staat voor J H W H. Op de eerste plaats, zoals in het eerste verhaal: Ik ben de Enige. En J H W H is de naam die met tussenruimte geschreven staat. De ruimte is er niet zomaar, maar is bedoeld om zelf invulling te kunnen geven aan je persoonlijke verhaal.

De vormgroep hoopt met deze aaneengeregen stappen een beeld aan te reiken voor elk nieuw verhaal op de weg naar het licht van Pasen. Zijn verhaal wordt ook ons verhaal.

Per zondag zal er op de liturgie een toelichting te lezen zijn.
 
De vormgroep wenst u/je mooie dagen en verhalen toe.

Ans Baas, Hedy Barreveld, Yvonne de Gier, Gerda Kammeijer, Lies Lekkerkerker, Dicky van der Veer, Bea de Rijke.
 
*Rebible: Ontdekking van vergeten verhalen door Inez van Oord i.s.m. Jos van Oord