Diensten

zondag 18 april 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Naar school in Haiti en Jeugd- en Jongerenwerk
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriform40 dagenkalenderiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
Hulp gezocht voor aangepaste collecte Hospice Nijkerk e.o.
HospiceIn de week van 26 april t/m 1 mei wordt in de gemeente Nijkerk op een aangepaste wijze gecollecteerd voor Hospice Nijkerk e.o.
Vorig jaar kon de collecte helaas niet doorgaan in verband met de coronacisis. Dit jaar willen we de collecte wél laten door gaan, maar dan op een andere manier. Er zal GEEN deurcollecte gehouden worden. In plaats daarvan worden deur-aan-deur kaarten verspreid met een oproep om een bijdrage te geven voor het Hospice.
 
De collecte wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. De opbrengst van de jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten om een goede uitvoering van het werk in het hospice te kunnen blijven bekostigen. Er zijn dringend collectanten nodig voor Nijkerk, Nijkerkerveen én Hoevelaken.
 
In Hospice Nijkerk krijgen ongeneeslijk zieke mensen alle zorg voor een zo hoog mogelijk comfort in de laatste levensfase. Zeven dagen per week en 24 uur per dag is een verpleegkundige aanwezig om de gasten, samen met de vele goed opgeleide vrijwilligers te verzorgen. Het hospice heeft een regionale functie. In het afgelopen jaar mocht het Hospice zich van harte inzetten voor zorgvragers uit Nijkerk en de omliggende gemeenten.
 
Wilt u ons dit jaar als collectant helpen om de kaartjes door de brievenbus te doen?
U kunt zich aanmelden bij Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. via emailadres collecte.hospicenijkerk@gmail.com of via www.hospicenijkerk.nl
 
Wij hopen van harte dat u ons dit jaar wilt helpen, zodat het Hospice ook in de toekomst liefdevolle zorg en aandacht kan blijven geven aan de gasten.