ZWO

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Even voorstellen ZWO
 
Wij zijn Gerwin Duine, Wim van Vliet, Jessica Hofman, Celine van den Heuvel, Henry Westein en Annemarie van der Meulen en wij vormen de ZWO-groep binnen de Eshof.
 
Site ZWO5
 

Wat is de ZWO?

De ZWO is een werkgroep binnen de kerk die de gemeente laat kennis maken met projecten over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit houdt in dat we als kerk een gemeente zijn, die zich inzet voor de minderbedeelden en machtelozen waar ook ter wereld.
Wij proberen via verschillende acties de kerkleden bewust te maken en te informeren over het doel en nut van deze projecten.

 

Wat doen we?

We ondersteunen momenteel de volgende projecten:

  • Solidaridad
  • Vastenactie (via Kerk in Actie)
  • Het project Noi Vi Soi, een zorgboerderij voor gehandicapten in Roemenie (regulier) en binnen dit project ondersteunen we Andrei met zijn studie
  • EduKans
  • Queen of Peace , voor meer info over de Queen of Peace High school kunt u ons ook volgen via de special facebook pagina: facebook.com/queenofpeace of kijk op de speciale  tab op deze site
 Site ZWO8
De jongens en meiden van de QoP Highschool
 
Donatie

Om dit werk mogelijk te maken doen wij een beroep op u voor een vrijwillige financiële bijdrage. Aan het eind van elk jaar ontvangt u samen met de Kerkbalans een machtiging om geld over te maken aan de ZWO. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om het werk van de ZWO te ondersteunen. Hiervoor kunt u geld overmaken op Rabobank: rekeningnr. NL49 RABO 0302263977 t.n.v. ZWO-commissie Eshof