Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 3 – 19 januari 2024

Beste mensen,
Op zondag 28 januari is er een oecumenische dienst en na de koffie kan wie dat wil blijven om een uurtje te zingen. Zondag 4 februari wordt het ‘verhaal uit de zaal’ gehouden. In februari vindt in Nijkerk de tweede avond over geloof en dementie plaats. Er is nu ook in Hoevelaken een inlooppunt ‘Samen erop vooruit’. Wie heeft er nog fietsen in de schuur staan die niet worden gebruikt?
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 2 – 12 januari 2024

Beste mensen,
We kennen een uitdrukking: ‘Geen nieuws is goed nieuws’. Laten we aannemen dat dat ook nu opgaat. Een zeer korte nieuwsbrief dus deze week. Alleen het college van kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor de actie Kerkbalans, maar dat kan eigenlijk geen ‘nieuws’ voor u zijn; wel heel belangrijk!
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 1 – 5 januari 2024
 
Beste mensen,
2024, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Ook dit jaar ontvangt u elke week een Eshof nieuwsbrief. De Kerststal en de drie koningen staan zondag nog in de kerk. We kijken nog even terug naar de top2000-dienst die oudejaarsdag werd gehouden. Van 8 t/m 11 januari is Ellie Boot afwezig.

Lees meer...

 
Nieuwsbrief nr. 52 – 29 december 2023
 
Beste mensen, 
 
Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar, met daarin de aankondiging van de laatste twee diensten van 2023 die zullen worden gehouden in het decor van de Stiltedag. Ook leest u het resultaat van de Glühwein-actie na de kerstnachtdienst van afgelopen zondag.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 51 – 22 december 2023
 
Beste mensen, kerst 2023
Kerst 2023. In deze nieuwsbrief zetten we de diensten van de komende dagen voor u op een rij. Ook kijken we vast vooruit naar de diensten van 31 december, de Top2000-dienst en de oudejaarsavonddienst. Op 30 december wordt in de Eshof de Stiltedag gehouden. We plaatsen op verzoek van de Vormgroep nogmaals de mooie poster met informatie die voor deze dag is gemaakt. Morgen, zaterdag 23 december kunt u kerstliederen mee zingen op De Brink. De beeldmakers zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te werken. Het is nog mogelijk om oliebollen te bestellen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 50 – 15 december 2023
 
Beste mensen,
We herhalen alle kerstactiviteiten die u de komende week kunt meemaken, inclusief de aankondiging voor de vesper a.s. zondag. U vindt een korte terugblik op ‘Wereld Lichtjesdag’ en nogmaals de oproep voor ‘beeldmakers’.
De ‘Stiltedag’ wilt u vast niet missen. We plaatsen nog een keer de poster aan het einde van deze brief, zodat u het nog eens rustig kunt nalezen. En wat zou een ‘oud-en-nieuw’ zijn zonder oliebollen van de Stichting Grace Care Nederland? Het bestuur van de Stichting vertelt er alles over.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 49 – 8 december 2023
 
Beste mensen,
Zondag na afloop van de dienst geeft Rudi Coppoolse een Adventsconcertje, ’s middag is de tweede Adventsvesper en ’s avonds wordt er een bijeenkomst gehouden in het kader van Wereld Lichtjesdag. Wie van kerstliederen zingen houdt, kan de komende weken aan diverse activiteiten in het dorp meedoen. Voor de jeugd is er een leuke kerstfilm in de Eshof. De beeldmakers zoeken mensen die zo nu en dan willen helpen de kerkdienst in beeld te brengen of de beamer willen bedienen. Er kunnen nog steeds hartverwarmende kaarten worden ingeleverd voor de Stiltedag. De poster voor deze dag voegen we ook nog een keer bij deze nieuwsbrief. De beheerder van de Eshof vraagt uw aandacht voor zijn gewijzigde e-mailadres. De Eshoftuin gaat even in winterslaap.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 48 – 1 december 2023
 
Beste mensen,
We verwelkomen a.s. zondag onze buren van het Pauluscentrum. Deze dag wordt voor het eerst de liturgie op de muur geprojecteerd via de nieuwe beamer. Verder vragen we in deze nieuwsbrief nog eenmaal de aandacht voor het boek van Ben de Graaf ‘Navelknagertje’ met daarbij een uitleg van het moderamen. Ook leest u over de vespers in de adventsperiode, de Stiltedag op 30 december en schrijft Rudi Coppoolse over zijn adventsconcertje. Aandacht is er in deze brief ook voor de traditionele Kerstsamenzang en voor de kinderdiensten.
En tot slot is er een bericht van penningmeester, Wim Hospes, over de diverse begrotingen van de Eshof 2024.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 47 – 24 november 2023
 
Beste mensen,
Zaterdag a.s wordt het programma ‘Petrus in het land’ waar en aantal Eshofleden aan hebben meegewerkt uitgezonden. De dienst van zondag wordt in het Pauluscentrum gehouden. De werkgroep Stiltedag ontvangt graag ‘hartverwarmende kaarten’. We wijzen u graag nogmaals op de Inloopmiddag-plus.
 
26 november, Solidaridad, oecumenische dienst
De dienst wordt gehouden in het Pauluscentrum en is daarom niet online te volgen.
 

Lees meer...

Ontmoeten op de Veluwe
 
Wilbert van Iperen 2023Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, schrijft regelmatig een nieuwsbrief onder de naam ontmoeten op de Veluwe. Als classispredikant bezoekt hij alle gemeenten en voorgangers en gaat ook in verschillende gemeenten voor. Op deze wijze is hij het gezicht van de kerk op de Veluwe.
In zijn Nieuwsbrief schrijft hij als eerste een bezinnend/meditatief artikel.

Lees meer...