Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Bijna 10.500 EUR, 21 panelen! 
zonnepanelen
Eindstand actie zonnepanelen
We zijn reuze blij met een eindstand van bijna 10.500 EUR, 21 panelen! Fantastisch dat zoveel mensen of groepen van mensen op deze manier ‘Energie hebben gestoken in de Eshof’.  Alle gulle gevers hartelijk dank!
Intussen hebben deze extra zonnepanelen sinds 1 februari al ruim 1.600 kWh opgewekt… Zij zorgen deels ook voor de energie in de Eshof. In Rondom van mei komt een korte update over het effect van de warmtepomp die ook op   1  februari is begonnen en hoe wij denken met ons kerkgebouw bijna energieneutraal te worden.
 
Wilt u meer weten: kijk in de Actieflyer die bij dit artikel is gevoegd.
 
Nieuwsbrief nr. 16 – 19 april 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief kunnen wij melding maken van de voorgenomen benoeming van diakenen, van een avond voor nabestaanden, georganiseerd door Wim van de Veen en een bijeenkomst over Transactionele Analyse. 
En tot slot krijgt u nog de eindstand te horen van de Zonnepanelenactie.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 15 – 12 april 2024
  
Beste mensen,  
 
Wie kan er voor volgende week vrijdag, 19 april een quiche bakken voor de gasten die in de Eshof rondom tafels aanschuiven? U helpt de organisatie er enorm mee. Er zijn inmiddels 19 gesponsord, nog een week te gaan tot de eindstand. Tot slot informeren we u over de BRIES activiteit op 25 april.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 14 – 5 april 2024
  
Beste mensen,  
 
En weer mogen we melden dat er een mooi bedrag is binnengekomen voor de actie zonnepanelen. Verder herhalen we het project Rondom tafels en wijzen we nogmaals op de leuke jeugdactiviteit. Aanmelden kan nog tot en met dit komende weekend. En tot slot een prachtig verslag van de Georgiëgroep over hun 24-uurs actie. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 13 – 28 maart 2024
 
Beste mensen,  
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan gebruikelijk. In deze nieuwsbrief de informatie over de Paasactie voor Georgië. Ook geven we weer een update over de zonnepanelen en herhalen we de activiteit voor de jeugd en het project Rondom tafels.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 12 – 22 maart 2024

Beste mensen, 

We beginnen deze nieuwsbrief met een bericht van overlijden. Verder leest u nieuws over de oecumenische vespers in de Stille Week, het koffieconcert met passiemuziek op 24 maart, de speciale collectebestemming tijdens de paaswake, een leuke activiteit voor jongeren vanaf 11 jaar en het projectteam ‘Hoevelaken naar Georgië’ praat ons bij over hun 24-uurs actie. Tot slot is er aanvullende informatie over het project ‘Welkom rondom tafels’ en geeft Rudi een update over de actie zonnepanelen.

Lees meer...

Veertigdagentijd
 
 doorgang_naar_licht.jpg
 
     
Doorgang tot het licht
 
Wij zoeken iemand
die ons de doorgang wijst
naar licht dat onze wereld
in een nieuw daglicht zet
 
Alfred C. Bronswijk
 

Lees meer...

kerk in actie
Collecte Noodhulp
 
Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne kerk in actie 2
 
Collecteafkondiging
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 11 – 15 maart 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief informeren we u alvast over de vespers in de Stille Week en het vroeger dan gebruikelijke tijdstip van de Paaswake. We herhalen de informatie over Palmpasen en de actie van de zonnepanelen. De update laat een flitsende start van de actie zien. De Eshoftuingroep is op zoek naar bakken om de zaden te planten. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 10 – 8 maart 2024
  
Beste mensen,  
 
Helaas beginnen we deze nieuwsbrief met een bericht van overlijden. 
Frits Harmsen vertelt u namens het college alles over de actie zonnepanelen.
Van harte welkom bij de Sing-in op 9 maart en op 10 maart verzorgt FREE! een concert in de Bibliotheek in Nijkerk. Verder in deze nieuwsbrief een aankondiging van een Informatieavond over Maatje achter de voordeur en de zondag Palmpasen op 24 maart. En ten slotte ziet u een mooie fotocollage van de Voedselbankactie.
 

Lees meer...