Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Paasmorgen
  
40 dagen 8 Pasen
   Het rode koord
 
   Doorgebroken licht
   De zon breekt de aarde open   
   wenkt mensen naar het licht
   om op te staan
 
   De zon breekt harten open
   laat liefde groeien
   op zere plekken
 
   De zon breekt door
   zet tuinen in bloei
   waar muren stonden
 
Goede vrijdag
  
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpg
 
 
 
  Het rode koord

  Rode draad
  verborgen in het donker  
  op zoek naar het licht
 
 
Nieuwsbrief nr. 15 – 14 april 2022
 
Beste mensen,  
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan u van ons gewend bent. De liturgieën van alle vieringen zijn apart te downloaden. Graag vragen we uw aandacht voor het bloemenfonds. We blijven deze week verbonden met Heidi van Dusschoten.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

De rode draad
 
-Zieken bezoeken- is zondag 3 april de volgende stap op de weg van Barmhartigheid.
Op deze weg van Barmhartigheid ontmoeten we zondag 10 april gevangenen.
Uitkijkend naar deuren die opengaan en lichtpunten die hun weg verlichten.
 
Het rode koord
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpg
 Gevangen bestaan
 
Uitzichtloos bestaan
gekooid, gevangen
in opgesloten gedachten
een liefdevol toegeworpen
rood koord
opent deuren
en brengt licht
 
Nieuwsbrief nr. 14 – 8 april 2022
 
Beste mensen,  
 
A.s. zondag is het Palmzondag. Voor de kinderen de zondag waarop er een Palmpasenstok gemaakt kan worden. 
De zondag staat ook in het teken van de 6e weg van barmhartigheid, het bezoeken van gevangenen. Verder krijgt u een update namens de ZWO over de hulp aan Oekraïne. In de rubriek ‘Verbonden blijven met’ lezen we over het wel en wee van Jan en Wilma van de Kuilen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

De rode draad
 
-Zieken bezoeken- is zondag 3 april de volgende stap op de weg van Barmhartigheid.
Met het beeld van het verbonden hoofd worden meerdere betekenissen van ‘bezoeken’ aangeraakt.
Barmhartigheid ontfermt, geeft de ander een gezicht, maakt het onbekende zichtbaar.
 
Het rode koord
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpg
 Rood gekleurde aarde
 
Geraakt, gewond
de aarde kleurt rood
verscholen, versluierd, verlaten
onzichtbaar en ongezien
wordt zichtbaar en helend
als Barmhartige Samaritanen zich ontfermen.
 
Nieuwsbrief nr. 13 – 1 april 2022
 
Beste mensen,  
 
Iedereen die dacht dat de lente was begonnen, de winterjas al had opgeborgen en dacht dat het een grap was, er ligt op 1 april echt sneeuw.  Zondag staat de 5e weg van barmhartigheid, zieken bezoeken, in het licht. We krijgen deze week in de rubriek ‘Verbonden blijven met’ een kijkje in de levens van Nico en Tonny van Rootselaar.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

De rode draad
 
rode koort 2jpgOp de weg van Barmhartigheid is er zondag 27 maart aandacht voor: De naakten kleden.
De verbeelding toont met een keurige, kleurige stapel kleding onze overvloed. In tegenstelling tot degenen die letterlijk en figuurlijk uitgekleed hun weg moeten zoeken.
De onderstaande tekst geeft er woorden aan:
 
Naakten kleden
 
Naakt bestaan
uitgeklede toekomst
blootgelegde verschillen
in volgepropte tassen
het rode koord dat verbindt
waar mensen handen uit mouwen steken
en mantels omslaan.
Nieuwsbrief nr. 12 – 25 maart  2022
 
Beste mensen,  
 
Zondag staat in het teken van de vierde weg van barmhartigheid, het kleden van naakten. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor Palmpasen, voor het 25-jarig jubileum van het Van Vulpen-orgel met daaraan gekoppeld een foto-expositie en in de rubriek ‘Verbonden blijven met’ gunt Dora den Hartog ons een blik op haar leven. Ook de Eshof tuingroep laat weer van zich horen. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

De rode draad
(namens de Liturgische Vormgroep, Bea de Rijke)
 
Deze zondag (20 maart) is het thema op de weg van Barmhartigheid: Vreemdelingen huisvesten.
Bij het rode koord is een gestalte van gaas te zien. Een figuur*, waarvan niet meteen duidelijk is wie zij of hij is.
In de bijbehorende tekst wordt dit met woorden uit de lezing of een lied van de liturgie verduidelijkt.
‘Een mens op de vlucht, overgeleverd aan een wankel bestaan en verzand in een onzekere toekomst.’
 
Het rode Koord
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpgMensen in wind en vuur
vreemdelingen in Jeruzalem
vol vragen en angsten
waar kom ik thuis?
balancerend op het rode koord
tot deuren opengaan
en open armen ontvangen.
 
*De figuur is door Feije Duim gemaakt

Lees meer...