Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Advent 1; Als alles duister is…
 
schikking_1e_Advent_klein.jpgIn deze donkere dagen groeit het verlangen naar licht, naar een teken van hoop in bange tijden.
Leven er wensen om waar dan ook een glimp op te vangen van nieuwe stippen aan de horizon.   
Bestaan er dromen over een stad waar de vrede woont.
Gaan de zoektochten naar een plaats waar ieder mens in vrijheid kan wonen, onverminderd voort.
Wordt vertrouwen in een doorgang naar licht niet opgegeven, naar daar waar liefde woont. 
 
Door deze gedachten in de vormgroep met elkaar uit te spreken en te delen is de liturgische verbeelding voor de komende adventsperiode  op weg naar Kerst ontstaan. 
 
Op de eerste adventszondag overheerst het duister op het glas, maar:  

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 47 – 25 november 2022
 
Beste mensen, 
 
Het is zondag alweer de eerste van de Advent. Het kerstthema van de Eshof gaat dit jaar over ‘Verlangen’. Hier wordt de komende weken invulling aan gegeven. De Jeugd-Doe-Dienst sluit ook aan bij dit thema. De ZWO-groep heeft de partners gevraagd een brief te schrijven over hun verlangen. Elke week plaatsen we één brief.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 46 – 18 november 2022
 
Beste mensen, 
 
We zitten in de wintertijd, de dagen worden korter en donkerder. En we kijken uit naar de Adventstijd. Tijd van verwachting en hoop, ondanks alle oorlogsgeweld. 
 
Vorige jaren hadden we in deze Adventsperiode het ‘Geheime-engelen-project’. Dit jaar slaan we dat een keer over, maar niets staat u in de weg om toch persoonlijk een ‘geheime engel’ te zijn voor iemand die wat aandacht en een steuntje in de rug  goed kan gebruiken.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 45 – 11 november 2022
 
Beste mensen, 
 
Het pastoraal team wil graag van u horen of u prijs stelt op pastoraal bezoek. De diaconie is op zoek naar mensen die het team willen komen versterken. We vragen nogmaals uw aandacht voor Solidaridad. 
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 44 – 4 november 2022
 
Beste mensen, 
 
Helaas zijn er deze week vier overlijdens te melden.
 
Op 28 oktober overleed Tiny Goedhart. Zij is 90 jaar geworden en zal op zondag 6 november in de kerkdienst worden herdacht. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 4 november om 13.30 uur in Uitvaartcentrum Weldam, Kerkepad 1. 
 
Op 31 oktober overleed Rie Lensen op 105 jarige leeftijd. De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden op maandag 7 november om 10.30 uur in de aula van crematorium Laren. Er is een livestream voor wie de dienst thuis wil meebeleven. Via www.liveuitzendingen.nl kan worden ingelogd. De inlogcode is 1185D5C6. 
 

Lees meer...

gedachtinishoek 02
 Bij de liturgische vormgeving:

 Tussen verdriet en gemis
 schemeren herinneringen
 van voorbij
 rijgen woorden aaneen
 tot een verhaal
 dat blijft leven
 zolang het doorgegeven wordt

Nieuwsbrief nr. 43 – 28 oktober 2022                                               

Beste mensen,

Zondag is het Allerheiligen en worden de gestorvenen herdacht. Op 2 november is het Allerzielen en is er een bijeenkomst in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats en kunnen aansluitend kaarsen bij de graven/urnennissen worden gezet  Binnenkort wordt een cursus Pastoraat georganiseerd. Opgeven kan nog. 

Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

Gedachten over de Gedachtenisplek

gedachtenis hoek In de dienst van 30 oktober worden de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden herdacht. De gedachtenisplek   vervult   hierbij een bijzondere rol.
 In de afgelopen periode keek de Liturgische Vormgroep nog eens terug op het ontstaan ervan en haar betekenis gedurende het   kerkelijk   jaar. Het leek ons zinvol om deze geschiedenis nogmaals, of voor het eerst onder de aandacht te brengen.
 
Het begon zo…

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 42 – 21 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u een eenmalige oproep voor sponsoring van de musicalproductie Kaïn. Verder leest u een persoonlijk bericht van Coralien Toom en we vragen uw aandacht voor de bijeenkomst op 2 november, Allerzielen.   
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 41 – 14 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
In de dienst van aanstaande zondag een muzikale vertelling over Tamar. Dit is de laatste keer dat Tjalling Roosjen op het orgel speelt. Het college van Kerkrentmeesters vraagt nogmaals uw aandacht voor de vrijwillige bijdrage voor de Rondom.
  
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...