Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
N I E U W S B R I E F nr.  11 – 18 maart  2022
 
Beste mensen,  
 
Zondag staat in het teken van de derde weg van barmhartigheid, vreemdelingen huisvesten. Een zeer actueel onderwerp. Wij verwijzen u in deze nieuwsbrief naar een plaatselijk inzamelingsinitiatief voor Oekraïne. In de rubriek ‘verbonden blijven met’ komt Helly van der Wind aan het woord.
 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

De rode draad
(namens de Liturgische Vormgroep, Bea de Rijke)
 
Zondag 13 maart staat de tweede weg van Barmhartigheid centraal: ‘Dorstigen laven’.
Bijzonder dat deze weg met realiteit en actualiteit overspoeld wordt.
De verbeelding en de tekst van vandaag geeft daar woorden aan:
 
rode koord
Stromen mensen spoelen aan
Water dat aan de lippen staat
Onbereikbare bronnen
Laat het rode koord de hulplijn zijn
Om alle dorst te lessen.

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr.  10 – 11 maart  2022
 
Beste mensen,  
 
Aanstaande zondag wordt er een collecte gehouden voor Noodhulp voor Oekraïne. De doos voor de kinderen is de komende tijd bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Met ingang van deze week worden de liedboeken weer in gebruik genomen. Het college van kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor de jaarcijfers van 2021.Het is 25 jaar geleden dat het orgel in de kerk in gebruik werd genomen. Hier komt een expositie over. Het is nog mogelijk om mee te doen met de musical Kaïn. De commissie Vorming & Toerusting wijst u op de film Oerijssel die op 23 maart is te zien in de Kopperhof. We blijven deze week verbonden met Henry Westein. 
 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

De rode draad
(namens de Liturgische Vormgroep, Bea de Rijke)
zondag 6 maart: eerste zondag van de veertig dagen.
'De hongerigen te eten geven' en Rachab
 
rode koord
Omgevallen geluk
omgewoelde grond
doorbroken cirkel van ons bestaan
hou ons vast
omarm ons
met het koord van uw liefde

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr.  9 – 4 maart  2022
 
Beste mensen,  
 
Onrustig is het op het wereldtoneel. We weten niet hoe dit gaat aflopen en dat kan ons somber en verdrietig maken. Toch gaan we op weg naar Pasen, op weg naar het Licht. Laten we hopen dat dit ook geldt voor alle mensen die de oorlogsdruk aan den lijve ondervinden. 
In deze nieuwsbrief leest u over het thema van de Veertigdagentijd en over het weer gebruiken van de liedboeken. Simon Drost wijst ons op interessante actuele websites en Barbara Westein gunt ons een kijkje in haar leven. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr.  8 – 25 februari 2022
 
Beste mensen,  
 
Wat was het fijn om de Maaltijd van de Heer na twee jaar weer te kunnen vieren, fysiek aanwezig of meevierend van huis uit. En het gaat nog verder. Voor de dienst van zondag a.s. hoef je niet te wachten op een uitnodiging. Iedereen is weer welkom zonder aanmelding vooraf. De wekelijkse nieuwsbrief en het online tekenen van kaarten blijft. U leest daar meer over in de Rondom van maart. Verder leest u in deze nieuwsbrief weer over de kunst in de Eshof en delen de leden van de familie Kneppers-Doornekamp hun passie met ons. Maar we beginnen wederom met een bericht van overlijden.
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr.  7 – 18 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
De samenleving gaat weer open, de meeste coronamaatregelen vervallen! in de bijdrage hieronder van Frits Harmsen en Ellie Boot leest u wat er vanaf 27 februari weer allemaal mogelijk is in de Eshof en hoe de kerkdiensten er uit gaan zien. De kunst in de kerk is deze week van Truus de Haan en Ineke van den Berg. We blijven verbonden met Jolanda van de Kleut.
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 6 – 11 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
Helaas beginnen we deze nieuwsbrief met de aankondiging van een overlijden. Ook vragen we nogmaals aandacht voor de Eshoftuin, waar uw hulp op prijs wordt gesteld en voor het project ‘Kunst in de kerk’. Verder vertelt Petra Floor over haar werk dat tevens haar passie is.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 5 – 4 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
Tijdens de dienst van aanstaande zondag mogen de kinderen bij 2 liederen met muziekinstrumenten helpen met begeleiden. Deze maand is er elke zondag kunst van de Stiltedag te zien in de kerkzaal. Het college van kerkrentmeesters en de ZWO zijn dankbaar voor de toegezegde bedragen voor de actie kerkbalans en de ZWO. 
De commissie Vorming & Toerusting informeert u over nieuwe activiteiten. Deze week neemt Henk Boswijk ons mee in zijn passie voor treinen. De Eshoftuin ontwaakt uit winterslaap en de groep vraagt hulp voor het spitten van de grond.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

luisteren wat ons kent
Luisteren
naar wat ons
nog kent
 en ziet
door alles heen
wat niet verdween
toen wij waren vertrokken

Lees meer...