Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 40 – 7 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
De winter staat voor de deur en velen van ons maken zich zorgen om de stijgende kosten voor levensonderhoud en energie. En terecht. Reden temeer om elkaar niet uit het oog te verliezen en hulp te bieden waar we kunnen.
In deze nieuwsbrief wijzen we u voor de laatste keer op de ‘Sing in’. Vanavond dus. Houdt u van zingen, zing dan mee. En door het college van kerkrentmeesters wordt uw aandacht gevraagd voor de vrijwillige bijdrage voor de Rondom.
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 39 – 30 september 2022
 
Beste mensen, 
 
Was de herfst volgens de kalender al begonnen, inmiddels heeft het weer zich er aan aangepast. Zondag bereikt ons oudste lid de bijzondere leeftijd van 105 jaar. Wie van zingen houdt, is vrijdag 7 oktober welkom in de Dorpskerk voor een Sing in.
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 38 – 23 september 2022
 
Beste mensen, 
 
Na een mooie start- en vredesdienst, waar we weer als vanouds in oecumenisch verband bij elkaar mochten zijn, met zowel gemeenteleden als koor/cantorij gaan we nu de herfst in. 
In deze nieuwsbrief naast de vaste onderdelen aandacht voor de ‘Sing in’ op 7 oktober. En Simon Drost heeft namens Vluchtelingenwerk een oproep voor u.
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 37 – 16 september 2022

Beste mensen,

Zondag heerst er drukte alom in en rondom de Eshof. Het is startzondag en ook wordt de tweede Jeugd-Doe-Dienst gehouden. Met ingang van zondag heeft de collectedoos ‘kinderen voor kinderen’ een nieuw doel. Ellie Boot schrijft over de slotverklaring van de Wereldraad van Kerken.

Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 36 – 9 september 2022
 
Beste mensen, 
 
We namen afscheid van onze cantrix Annahes. In deze nieuwsbrief vindt u de teksten van de uitzwaailiederen.
Op 18 september is er weer een jeugd-doe-dienst, waarvoor de kinderen en hun ouders van harte worden uitgenodigd en u vindt een verslagje van de Nacht zonder dak. Ook is er aandacht  voor het overlijden van Adri Maat. Tot slot stelt Jan Willem van Bree zich voor. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 35 – 2 september 2022
 
Beste mensen, 
 
Dit weekend wordt ‘Nacht Zonder Dak’ gehouden op het manifestatieveld. Zondag zetten we na afloop van de kerkdienst Annahes Odink in het zonnetje. Hoe werkt het ook alweer met de collectemunten? In deze nieuwsbrief hebben we de volledige uitleg nog een keer opgenomen. Vanaf volgende week is deze informatie weer terug te vinden via een link onder het kopje ‘collectemunten’. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 34 – 26 augustus 2022

Beste mensen,
De scholen zijn weer begonnen; de vakanties voorbij. Dit geldt voor diegenen die nog in het arbeidsproces zitten en/of schoolgaande kinderen hebben. Voor ouderen, de zogenaamde pensionado’s, ligt dat wellicht anders. Maar zelf ben ik (ook pensionado) toch ook blij dat er weer wat meer reuring is in het dorp en dat alle (kerkelijke) activiteiten weer zijn opgestart. In deze nieuwsbrief is er nog weinig kerkelijk nieuws te melden. Wel worden veel mensen genoemd die onze aandacht nodig hebben en voor wie we een kaart mogen tekenen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

De Eshoftuin
bos bloemen (door Janny Dammingh)
 Het is volop oogsttijd.
 Groenten, bloemen en kruiden, het is er weer volop in de tuin. Het is droog, we pompen water omhoog om nog wat te redden. Het is genieten   aan de Veenwal. Kom gerust op woensdag- en zaterdagochtend kijken en neem wat van de aanwezige verse groenten, kruiden en bloemen   mee. Wij zijn dan aan het wieden, plukken, verpoten, zaaien etc. 
 Tijd voor een praatje is er altijd, zeker na 11 uur. 
 
augurkenElke woensdag- en zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin.
Nieuwsbrief nr. 33 – 19 augustus 2022
 
Beste mensen, 
 
De schoolvakantie is bijna ten einde. De hittegolf is ook voorbij. De activiteiten in de Eshof worden langzamerhand weer opgestart. Zondag is er weer kinderdienst. Volgende week start de musicalgroep weer met repeteren om uiteindelijk in februari een mooie musical te kunnen laten zien en de cantorij start het nieuwe seizoen met een nieuwe cantor. Op 3 en 4 september wordt “Nacht Zonder Dak” gehouden en op 4 september nemen we na de kerkdienst afscheid van Annahes Odink als cantor. Meer informatie over deze laatste twee activiteiten leest u in de komende nieuwsbrieven. Er is goed nieuws vanuit de diaconie. 
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 32 – 12 augustus 2022
 
Beste mensen, 
 
Een officiële hittegolf is aanstaande en daarmee luiden we de laatste week van de schoolvakanties in. 
Vorige week las u al dat er een nieuwe cantor is gevonden: Arjan Verrips. In deze nieuwsbrief stelt hij zich uitgebreid aan u voor.  
 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...