Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
‘Zonnewende’
(door Bea de Rijke, namens de Liturgische Vormgroep)

zonnewendeSinds januari straalt elke zondag de gouden zon in de Eshof ons tegemoet. In de loop van deze maand bleek deze zon een krachtige, hoopvolle warmtebron. Dwars door het beeldscherm heen en in de dienst werd de zon een teken van licht en hoop op betere tijden. In aanvang dacht de Vormgroep met haar ontwerp in deze uitvoering een mooi en betekenisvol beeld gemaakt te hebben voor de Stiltedag. Inmiddels is het uitgegroeid tot een aansprekend symbool voor velen.

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 4 – 28 januari 2022
 
Beste mensen,
 
Langzaam maar zeker gaat de samenleving weer open gelukkig. Als Eshof gemeenschap gaan we daar ook in mee door meer kerkgangers uit te nodigen. U leest er meer over in deze brief. Ook andere activiteiten worden weer opgestart. De Liturgische Vormgroep schrijft over ‘kunst in de kerk’ en uw aandacht wordt nogmaals gevraagd voor VluchtelingenWerk Nijkerk. Ook leest u over de tijdelijke afwezigheid van Ellie en ten slotte schrijft Alex een mooi verhaal over Feije Duim.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

Een statushouder in Hoevelaken helpen met integreren?
Een greep uit de mogelijkheden die vrijwilligers van VluchtelingenWerk zien, maar waar ze niet (meer) aan toekomen. 
  • De beste startpositie: Een ontmoetingsmoment (individueel/ groepsgewijs/ centraal of bij hen thuis) vragen, luisteren, vertrouwen winnen. Niet direct opgeven. Zo zie of hoor je soms vanzelf wat er nodig is.
  • Indien nodig: uitvinden wie je als ‘tolk’ kunt gebruiken: vrienden/statushouders die al langer in NL zijn. Soms kun je via de smartphone laten tolken of via Google Translate inspreken.
  • Welke doelgroepen (bv. thuiszittende vrouwen, alleenstaande (zwangere) moeders, kinderen) zouden bij elkaar kunnen worden gebracht? Wie wil dat faciliteren?
  • Doorgeven van corona-regels of attenderen op www.pharos.nl (voorlichting in eigen taal)

Lees meer...

De vreemdeling die in uw steden woont. (Deuteronomium 5, 14)
 
VluchtelingenwerkOp maandag 2 maart 2020 was er in 'de Eshof' een samenkomst met de titel: 'Bekend maakt bemind'. Ahmad al Haj, gevlucht uit Syrie, ging in op onze vraag: 'Waarom verlaat iemand huis en haard om in een vreemd land een nieuw leven te beginnen?'
Later dat jaar overlegden we samen met een aantal statushouders over hun verwachtingen in Hoevelaken. Dat deden we samen met de Hulpdienst, Welzijnsorganisatie Sigma en afgevaardigden van de Eshof en het Pauluscentrum. Daar ging het over de 'kleine' vragen zoals contact met dorpsgenoten, alleen voelen, praktische hulp om in te burgeren. De Eshof maakte van 'vluchtelingen' een projectthema dat langere tijd concreet zal zijn.

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 3 – 21 januari 2022
 
Beste mensen,
 
Een korte nieuwsbrief deze keer. Wel fijn dat er weer mensen aanwezig mogen zijn tijdens de diensten in de Eshof. Dat heeft u kunnen lezen in de extra nieuwsbrief. Er is deze zondag nog geen koffie na de dienst, maar laten we hopen dat we vanaf volgende week ook die gewoonte weer kunnen oppakken. We houden u op de hoogte. Verder leest u over het verhaal uit de zaal op 30 januari en de reden waarom er geen bijdrage is in de rubriek Verbonden blijven met elkaar.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Administratief ondersteuner voor de kerkenraad gezocht!
Vanwege het terugtreden van de voorzitter van de kerkenraad zal onze scriba (Eunice van Zomeren) tijdelijk de voorzitterstaken waarnemen. Om die combinatie van taken voor haar behapbaar te maken, zijn we op zoek naar een administratief ondersteuner (m/v). Meer hierover is te lezen in nieuwsbrief nr. 52 van 30 december.
 
Wat wij zoeken is iemand die:
 
- handig is met whatsapp, mail, Word, Excel en Dropbox

Lees meer...

Geef vandaag voor de Kerk van morgen.
 kerkbalans
Actie Kerkbalans 2022.
(door Frits Harmsen namens het college van kerkrentmeesters)
Deze slogan gold voor 2021 en is ook voor dit jaar gebruikt. En voor ‘de kerk’ mag u ook lezen ‘de Eshof’.
Geef vandaag voor ‘de Eshof’ van morgen.
 
De enveloppen worden vanaf 24 januari weer opgehaald.

Lees meer...

Bezoekers weer welkom in kerkdiensten
Tijdens de persconferentie van 14 januari zijn door Mark Rutte en de nieuwe minister Ernst Kuipers enkele versoepelingen van de lockdown toegestaan. Door de PKN zijn deze versoepelingen vertaald naar een advies voor plaatselijke gemeenten.

Gelukkig kunnen we bekendmaken dat m.i.v. aanstaande zondag 23 januari weer bezoekers welkom zijn in kerkdiensten, maar wel met mate. Het aantal kerkgangers blijft voorlopig beperkt tot 30. Zoals gebruikelijk wordt u vanaf morgen (donderdag) door Lieske Duim of Marijke Hildering uitgenodigd. 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 2 – 14 januari 2022
 
Beste mensen,
 
Vanavond is er weer een persconferentie en dan weten we of er weer mensen kunnen worden uitgenodigd voor de diensten vanaf 23 januari of dat het nog langer alleen online diensten blijven. Meer informatie daarover in de volgende nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief beginnen we met een bijdrage van onze predikant Ellie Boot. We herhalen de oproepen van de redactie van de Rondom voor een interviewer en van de kerkenraad voor een administratief ondersteuner. De komende week worden de enveloppen voor uw bijdrage voor de actie kerkbalans en de ZWO bij u bezorgd. Op 30 januari wordt ‘het verhaal uit de zaal’ verzorgd door Matin Vaez Tehrani. We blijven deze week verbonden met Anneke de Booy. De oliebollen verkoop heeft een mooi bedrag opgebracht.
 
Live en achteraf audio
en video 

Lees meer...

Het kan nog…
Kain doe mee metVanwege de coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om de start van de repetities voor de musical een maand uit te stellen. De eerste repetitie zal nu hopelijk zijn op 7 maart. Dat betekent wel dat we ook de aanmeldtermijn  hebben verlengd naar 15 januari. Vooral voor het koor zoeken we nog mensen.  Dus lijkt het je leuk om met ons een gezellig en muzikaal musicaljaar te beleven, ga naar https://www.musicalhoevelaken.nl/aanmelden.
 
Zie ook de andere artikelen over de musical, zoals: Dromen van een musical en de introductieavond.