Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
eshoftuin winter 1eshoftuin winter 2 De Eshoftuin 
We zijn begonnen met spitten en voorbereiden. De winter is nog niet ten einde, toch zijn de voorbereidingen in volle gang. De zaden zijn besteld en aangekomen. De plannen waar de groenten en bloemen komen te staan zijn gemaakt, ook de inrichting van de kas staat op papier. 
Woensdag 15 februari is het spitten gestart, een heel karwei en hulp is zeker nodig! 17 februari was de tweede spitdag. 
Wanneer je mee wilt doen, je bent van harte welkom. Wij beginnen om 09.00 uur  en werken door tot 11.30 uur. Uiteraard is er koffie met wat lekkers voor de harde werkers.. De volgende woensdagen en zaterdagen kunnen we ook spit-hulp gebruiken.  Wij hebben er weer zin in en hopen op een mooi, vruchtbaar en goed tuinjaar.
             
 
 
Nieuwsbrief nr. 7 – 16 februari 2024
  
Beste mensen,  
 
Zondag start de dozenactie voor de Voedselbank en kunt u uw boodschappen inleveren. De thermostaat is beter afgesteld en daardoor is de temperatuur zondag hopelijk wat comfortabeler in de kerkzaal. Het college van kerktentmeesters en de ZWO bedanken u voor de toegezegde bijdragen. De Eshoftuingroep wordt weer actief en vraagt hulp bij het spitten. 
 

Lees meer...

SAMEN EROP VOORUIT
SamenEropVooruitOnlangs trof u in het bezorgde weekblad Stad Nijkerk (van 18 januari) een flyer aan. Met de titel ‘Samen erop Vooruit’.
 
‘Waar komt dat toch vandaan, en wat moet ik daarmee’ horen wij u mompelen. De herkomst is het resultaat van eerder gevoerd overleg tussen diverse maatschappelijk organisaties *) en de Diaconieën van de Dorpskerk en de Eshof. Ook het Nijkerks Diaconaal Beraad moet hier als stuwende kracht genoemd worden!

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 6 – 9 februari 2024

Beste mensen,
De diaconie vraagt onze aandacht voor de speciale ‘Dozenactie Voedselbank’ en dankt iedereen voor de mooie gift die zij mochten ontvangen.
 

Lees meer...

Inlooppunt voor ‘potjescheck’ opent in Hoevelaken: bon voor boodschappen
Uit STAD NIJKERK – 10-01-2024
HOEVELAKEN Het project ‘Samen erop Vooruit’ start 18 januari een inlooppunt in Hoevelaken. Daar kan de zogenaamde potjescheck worden gedaan om vast te stellen voor welke regelingen inwoners in aanmerking komen. ,,Iedereen die de potjescheck doet, ontvangt een bon voor boodschappen”, zegt de organisatie.

Lees meer...

 
Nieuwsbrief nr. 5 – 2 februari 2024

Beste mensen,
Zondag houdt Norman Kempen het ‘verhaal uit de zaal’. Na de dienst liggen er kaarten die u mee kunt nemen om Paasgroeten te doen aan gedetineerden. Ellie Boot heeft volgende week een paar dagen studieverlof. Op 11 februari is er weer een Jeugd-Doe-Dienst.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 4 – 26 januari 2024

Beste mensen,
 
Ten eerste heten we onze buren van de Sint Paulusgemeenschap hartelijk welkom in de oecumenische dienst van a.s. zondag. Verder wijzen we u nogmaals op de zangbijeenkomst ‘Wat zingen we’ aansluitend aan de dienst en herhalen we de informatie over het ‘Verhaal uit de zaal’ op 4 februari. En heeft u nog een fiets staan die u niet gebruikt: statushouders zullen u dankbaar zijn. In het kader van de verduurzaming van het kerkgebouw heeft Rudi Coppoolse u iets te zeggen en tot slot nog een berichtje van het project ‘Samen erop Vooruit’.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 3 – 19 januari 2024

Beste mensen,
Op zondag 28 januari is er een oecumenische dienst en na de koffie kan wie dat wil blijven om een uurtje te zingen. Zondag 4 februari wordt het ‘verhaal uit de zaal’ gehouden. In februari vindt in Nijkerk de tweede avond over geloof en dementie plaats. Er is nu ook in Hoevelaken een inlooppunt ‘Samen erop vooruit’. Wie heeft er nog fietsen in de schuur staan die niet worden gebruikt?
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 2 – 12 januari 2024

Beste mensen,
We kennen een uitdrukking: ‘Geen nieuws is goed nieuws’. Laten we aannemen dat dat ook nu opgaat. Een zeer korte nieuwsbrief dus deze week. Alleen het college van kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor de actie Kerkbalans, maar dat kan eigenlijk geen ‘nieuws’ voor u zijn; wel heel belangrijk!
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 1 – 5 januari 2024
 
Beste mensen,
2024, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Ook dit jaar ontvangt u elke week een Eshof nieuwsbrief. De Kerststal en de drie koningen staan zondag nog in de kerk. We kijken nog even terug naar de top2000-dienst die oudejaarsdag werd gehouden. Van 8 t/m 11 januari is Ellie Boot afwezig.

Lees meer...