Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 23 – 9 juni 2023
 
Beste mensen, 
Vergeet u niet de namen van jongeren die examen hebben gedaan aan ons door te geven? En jongeren, opgelet: Geef je op voor een leuke zeilmiddag. Het kan nog tot 15 juni!
Verder vragen we nogmaals aandacht voor de twee vacatures, die invulling behoeven: die van cantor (m/v) en die van scriba. 
Als u van zingen houdt kunt u een open repetitie van FREE! bijwonen op 13 juni  en op 16 juni kunt u terecht in de Fonteyn in Nijkerk.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 22 – 2 juni 2023
 
Beste mensen, 
 
Helaas moeten we deze nieuwsbrief beginnen met een bericht van overlijden.
Verder vragen we aandacht voor de jongeren die dit voorjaar examen doen. En er zijn nog steeds twee vacatures, die om invulling vragen: die van cantor (m/v) en die van scriba. Als u van zingen houdt kunt u op 16 juni terecht in 
de Fonteyn in Nijkerk en in die zelfde week kunnen zangliefhebbers een open repetitie van FREE! bijwonen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 21 – 26 mei 2023
Beste mensen, 
 
Zondag is er weer een jeugd-doe-dienst. Binnenkort vertrekt een groepje verkenners naar Georgië om het nieuwe diaconaal project voor te bereiden. In Nijkerk wordt op 1 juni een concert georganiseerd voor het 75 jarig bestaan 
van Israël en op 2 en 3 juni wordt in Barneveld de musical Ruth opgevoerd. We herhalen nog een keer de oproep voor een cantor. De Eshoftuingroep laat van zich horen. De komende 3 weken is Ellie Boot op vakantie. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 20 – 19 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor de jeugd-doe-dienst die op pinkstermorgen wordt gehouden. Ook zijn we weer op zoek naar een nieuwe cantor. Evert Veldhuizen vertelt u er alles over. En tot slot een berichtje over de musical Ruth die opgevoerd zal worden in Barneveld. 
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 19 12 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
De cantorij laat ons weten dat het contract van de tijdelijke cantor niet wordt verlengd. We gaan weer op zoek  naar een nieuwe cantor. Een paar dagen geleden ontving de redactie van de nieuwsbrief een mooi gedicht. Wij zijn van mening dat gedichten thuishoren in de Rondom maar als u het leest, begrijpt u dat het toch echt alleen maar in deze maand geplaatst kan worden. Nu we wat ruimte over hebben, delen we het graag met u.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 18 – 5 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze korte nieuwsbrief uiteraard alle informatie rondom de kerkdienst en een uitnodiging van een bruidspaar.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 17 – 28 april 2023                           

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief wijzen we nogmaals op de kennismakingsbijeenkomst met de jeugdouderlingen a.s. zondag en ook de inloopmiddagen willen we  nog een keer noemen. Kom vooral een keer langs om te ervaren hoe verbondenheid met elkaar kan voelen. 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 16 – 21 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag na afloop van de kerkdienst kunt u meedoen aan een halfuurtje zingen van liederen van Huub Oosterhuis. Volgende week wordt de huis-aan-huis collecte voor het Hospice Nijkerk gehouden. De jaarrekening van de diaconie en ZWO ligt ter inzage. U wordt uitgenodigd de inloopmiddag te bezoeken. De nieuwe jeugdouderlingen willen graag kennismaken met de jeugd en hun ouders. 
 

Lees meer...

Collecte Hospice Nijkerk e.o.
QRcode HospiceVan 24 t/m 29 april
 wordt in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Vele vrijwilligers brengen kaartjes rond met het verzoek een gift over te maken. Na de ingrijpende verbouwing van het Hospice is nu alle aandacht en zorg weer voor 100% gericht op de gasten. En ook al gebeurt er veel vrijwilligerswerk, professionele hulp staat voorop en is tegenwoordig niet goedkoop.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 15 – 14 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Een mooie kaartbestemming deze week voor onze ‘buren’ van de Paulusgeloofsgemeenschap, die het komende weekend een jubileum mogen vieren. We delen nog een keer de uitnodiging voor de sing-in van vanavond in de Dorpskerk, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd. En ook de vacature voor een scriba brengen we nogmaals onder uw aandacht. En tot slot is er een bericht van Wim Hospes, onze penningmeester, over de jaarrekening 2022.
 

Lees meer...