Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 47 – 24 november 2023
 
Beste mensen,
Zaterdag a.s wordt het programma ‘Petrus in het land’ waar en aantal Eshofleden aan hebben meegewerkt uitgezonden. De dienst van zondag wordt in het Pauluscentrum gehouden. De werkgroep Stiltedag ontvangt graag ‘hartverwarmende kaarten’. We wijzen u graag nogmaals op de Inloopmiddag-plus.
 
26 november, Solidaridad, oecumenische dienst
De dienst wordt gehouden in het Pauluscentrum en is daarom niet online te volgen.
 

Lees meer...

Ontmoeten op de Veluwe
 
Wilbert van Iperen 2023Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, schrijft regelmatig een nieuwsbrief onder de naam ontmoeten op de Veluwe. Als classispredikant bezoekt hij alle gemeenten en voorgangers en gaat ook in verschillende gemeenten voor. Op deze wijze is hij het gezicht van de kerk op de Veluwe.
In zijn Nieuwsbrief schrijft hij als eerste een bezinnend/meditatief artikel.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 46 – 17 november 2023
 
Beste mensen,
In de komende week, op 22 november, mogen we onze stem uitbrengen. Laten we hier vooral gebruik van maken.
In deze nieuwsbrief wordt een bijzondere inloopmiddag onder uw aandacht gebracht. Ook wordt er dringend een kamer gevraagd in het kader van het project ‘Kamers met aandacht’ en het is zover: de projectie van de liturgie via de beamer gaat nu echt beginnen.
We herhalen de aankondiging van het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf. En zoals ons is gevraagd besteden we aandacht aan de nieuwsbrieven van onze classicale predikant Wilbert van Iperen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 45 – 10 november 2023
 
Beste mensen,
Zondag is er weer een Jeugd-Doe-Dienst. Volgende week wordt een avond georganiseerd met het thema: Bidden kan ook anders. Het boek ‘Navelknagertje’ van Ben de Graaf is ook verkrijgbaar in de Eshof. We herhalen de oproep voor nieuwe leidsters van de kinderdienst.
 

Lees meer...

 
Nieuwsbrief nr. 44 – 3 november 2023
 
Beste mensen, 
 
Er is dringend behoefte aan kinderdienstleiders, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. En het college van kerkrentmeesters meldt dat er een nieuwe secretaris is gevonden. Ellie gaat er nog een weekje tussenuit. Verder beleven we a.s. zondag weer een bijzondere dienst die in het teken staat van Ruth, een van de voormoeders van Jezus.
 

Lees meer...

Gedachteniszondag
 
Gedachteniszondag 2023
 
Gebroken bestaan
Liefdevol geheeld met goud
In verbinding met het
Licht
 
Nieuwsbrief nr. 43 – 27 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag is het Allerheiligen. In deze dienst worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De zangavond op 31 oktober gaat door. Wilt u er warmpjes bij zitten in één van de zaaltjes van de Eshof, dan is het nodig dat de beheerder van uw komst op de hoogte is zodat hij de verwarming op tijd aan kan zetten. Stichting Vluchtelingenwerk Nijkerk is op zoek naar een kinderfietsje voor een meisje. We beginnen deze nieuwsbrief met een overlijdensbericht.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 42 – 20 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
Het wereldnieuws houdt ons de afgelopen week nogal bezig; ik neem tenminste maar zo aan dat u er ook niet vrolijk van wordt. Ellie schrijft erover in deze nieuwsbrief. 
 
A.s. zondag 22 oktober kunt u kennis maken met Eliso, de directeur van Youth for Christ en begeleider van de jongerenreis naar Georgië. Zij zal om 11.30 in de Eshof aanwezig zijn. Ook herhalen we nog een keer de oproep aan jongeren om zich op te geven voor die reis. Dit kan nog tot 27 oktober. En op verzoek nogmaals de oproep voor schoonmakers en secretaris voor het college. Ook de avond rond diverse zangbundels op 31 oktober noemen we nog even voor het geval dit aan uw aandacht was ontsnapt. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 41 – 13 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag zetten we na de dienst Annie Schuurman in het zonnetje. Hopelijk laat de temperatuurdaling nog even op zich wachten want de verwarming kan in de Eshof nog niet aan vanwege werkzaamheden aan de elektrische installatie. Wie vindt het leuk om zo af en toe te helpen bij het schoonmaken van de kerk? Het college van kerkrentmeesters is nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Op 22 oktober is Eliso, de directeur van Youth for Christ in de Eshof. Op 31 oktober is er een zangavond. Na volgende week is de Eshoftuin alleen nog op zaterdag te bezoeken. We vragen nogmaals uw aandacht voor maatjes voor statushouders. 
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 40 – 6 oktober 2023
 
Beste mensen, 
 
We gaan een bijzondere dienst beleven a.s. zondag. Zie de beschrijving hieronder. Verder in deze nieuwsbrief nogmaals uw aandacht voor de sing-in van vanavond en de mededeling dat de escape-tocht is uitgesteld. Ook leest u dat het Nijkerks Diaconaal Beraad en Vluchtelingenwerk dringend op zoek zijn naar ‘maatjes voor statushouders’.   
 

Lees meer...