Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 29 – 21 juli 2023
 
Beste mensen, 
 
Geen nieuws, goed nieuws?? Ik hoop het. Een korte nieuwsbrief dus deze week. En nu er toch wat ruimte over is een paar plaatjes van hoe mooi vakantie in Nederland kan zijn.  
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 28 – 14 juli 2023

Beste mensen, 

Ook deze week hebben we zoals verwacht niet veel nieuws te melden. Maar veel of weinig nieuws, de nieuwsbrief komt elke vrijdag in uw mailbox met in ieder geval de informatie over de kerkdienst. Vanaf komende zondag heeft de ‘kinderen voor kinderen doos’ een andere bestemming. De bestemming van de eerste collecte is anders dan in de Rondom staat. Er zijn weinig activiteiten maar de inloopmiddagen gaan gewoon door.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 27 – 7 juli 2023
 
Beste mensen, 
 
Weinig nieuws deze week. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de komende weken.
De ‘komkommertijd’ is ingegaan. Scholen hebben vakantie en we vieren de zomer, hier in Hoevelaken of elders op diverse vakantiebestemmingen. Wel herhalen we de vraag of er jongeren zijn die het leuk vinden om te helpen picknicktafels in elkaar te zetten met en voor Oekraïners? Het kan nog. Kom vooral vandaag en/of morgen een handje helpen!
Ook vraagt het college van kerkrentmeesters uw bijdrage voor de solidariteitskas. En op verzoek van de scriba van de classis plaatsen we links naar een tweetal vacatures.
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 26 – 30 juni 2023
 
Beste mensen, 
 
Week 26, het jaar is alweer halverwege. Ellie is volgende week een paar dagen afwezig. Zijn er jongeren die het leuk vinden om te helpen picknicktafels in elkaar te zetten met en voor Oekraïners? De Eshoftuingroep vindt het leuk als u een kijkje komt nemen. 
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 25 – 23 juni 2023
 
Beste mensen, 
 
A.s. zondag is er in het Pauluscentrum een oecumenische dienst. 
Verder in deze nieuwsbrief goed nieuws over de vervulling van de vacature voor cantor! En graag uw aandacht voor de andere vacature, nl. die van scriba.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 24 – 16 juni 2023
 
Beste mensen,  
Helaas beginnen we deze nieuwsbrief weer met een overlijdensbericht. Voor de jongeren die examen hebben gedaan was het een spannende week. Voor de geslaagden die ons zijn doorgegeven, kunnen kaarten worden getekend. U kunt in de Eshoftuin weer groenten en bloemen komen halen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 23 – 9 juni 2023
 
Beste mensen, 
Vergeet u niet de namen van jongeren die examen hebben gedaan aan ons door te geven? En jongeren, opgelet: Geef je op voor een leuke zeilmiddag. Het kan nog tot 15 juni!
Verder vragen we nogmaals aandacht voor de twee vacatures, die invulling behoeven: die van cantor (m/v) en die van scriba. 
Als u van zingen houdt kunt u een open repetitie van FREE! bijwonen op 13 juni  en op 16 juni kunt u terecht in de Fonteyn in Nijkerk.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 22 – 2 juni 2023
 
Beste mensen, 
 
Helaas moeten we deze nieuwsbrief beginnen met een bericht van overlijden.
Verder vragen we aandacht voor de jongeren die dit voorjaar examen doen. En er zijn nog steeds twee vacatures, die om invulling vragen: die van cantor (m/v) en die van scriba. Als u van zingen houdt kunt u op 16 juni terecht in 
de Fonteyn in Nijkerk en in die zelfde week kunnen zangliefhebbers een open repetitie van FREE! bijwonen.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 21 – 26 mei 2023
Beste mensen, 
 
Zondag is er weer een jeugd-doe-dienst. Binnenkort vertrekt een groepje verkenners naar Georgië om het nieuwe diaconaal project voor te bereiden. In Nijkerk wordt op 1 juni een concert georganiseerd voor het 75 jarig bestaan 
van Israël en op 2 en 3 juni wordt in Barneveld de musical Ruth opgevoerd. We herhalen nog een keer de oproep voor een cantor. De Eshoftuingroep laat van zich horen. De komende 3 weken is Ellie Boot op vakantie. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 20 – 19 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor de jeugd-doe-dienst die op pinkstermorgen wordt gehouden. Ook zijn we weer op zoek naar een nieuwe cantor. Evert Veldhuizen vertelt u er alles over. En tot slot een berichtje over de musical Ruth die opgevoerd zal worden in Barneveld. 
 
 

Lees meer...