Diensten

zondag 31 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 07 november 10:00 uur
Kanselruil met Pauluscentrum
Collecten: Oecumene PKN en Onderhoud gebouw

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Eshof.
 
Er is voor een nieuwe indeling gekozen. We nodigen u uit rond te kijken in het menu dat u hierboven vindt.
 
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.
  

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zustersen broeders noemde.
 
Nieuwsbrieven 41 t/m ... 2021
EshofNieuwKl
Beste mensen,
We beginnen deze nieuwsbrief  met de mededeling dat de viering van de maaltijd van de Heer op 31 oktober wordt uitgesteld omdat er meer tijd nodig is om dit volgens de huidige coronaregels voor te bereiden. Er is nieuws over de kinderkersttocht. De commissie Vorming & Toerusting heeft nieuwe activiteiten gepland. Het college van kerkrentmeesters vraagt u deel te nemen aan de enquête “hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?”. Ook zijn er een paar onderwerpen opgenomen waar we nogmaals uw aandacht voor willen vragen.
De hele nieuwsbrief vindt u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Top2000: De kracht van de vluchteling
(door Ellie Boot en Gerwin Duine)
 
Logo Top2000 dienst kadertekstOp zondag 26 december 2021 staat de Top2000-dienst gepland. We willen met woord en muziek aandacht besteden aan vluchtelingen die wereldwijd hun thuis hebben moeten verlaten.

Het thema wordt: ‘De kracht van de vluchteling’.

Lees meer...

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?
Onderzoek onder kerkleden naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden
(door Frits Harmsen)
 
De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream en contact met anderen ging vooral digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer beperkt open. Wat hebben we in de afgelopen tijd geleerd en wat houden we daarvan vast voor de toekomst?

Lees meer...

Nieuwsbrieven 31 t/m 40 2021
EshofNieuwKl
Beste mensen,
Langzaam maar zeker is er weer meer mogelijk. Zo staan er ook weer activiteiten van de Commissie Vorming&Toerusting op de planning voor november. Zie het overzicht verderop in deze nieuwsbrief. Ook VluchtelingenWerk Nijkerk vraagt uw aandacht en de basiscatechisanten gaan op excursie.
De hele nieuwsbrief vindt u ziet u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Gebruiksplan voor 'de Eshof'
kerkzaal
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan, dat u hieronder vindt, is een uitwerking van deze richtlijnen.
 
Nu er vanaf 25 september 2021 versoepelingen gelden van de coronamaatregelen, veranderen er ook in de Eshof weer een aantal dingen. Daar nemen we u graag in mee.

De belangrijkste keuze is dat we NIET gaan werken met een coronatoegangsbewijs. We kiezen er daarom voor om de 1,5 meter afstand te blijven houden. Ook blijven we werken met het systeem van uitnodigingen.

Lees meer...

Nieuwsbrieven 21 t/m 30 2021
EshofNieuwKl
Kerkgangers zijn weer welkom.
Vanaf 1 mei zijn we weer begonnen met het uitnodigen van 30 mensen in de Eshof.
Voor meer informatie hierover zie Nieuwsbrief nr. 17.
 
De nieuwsbrieven ziet u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 
 

Lees meer...

Beleidsplan 'de Eshof' verlengd tot 2023
Mei 2021
 
In het jaar 2020 werden we geconfronteerd met de Coronapandemie. We hebben met elkaar hard gewerkt aan het organiseren van online diensten en veel aandacht besteed aan het omzien naar elkaar. We hadden plannen voor het werken aan een actualisatie van het beleidsplan. We doen dat ook graag samen als gemeente. In deze tijd waarin het niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen hebben we besloten om dit bestaande beleidsplan met 2 jaar te verlengen.

Lees meer...

eshofpinksteren
Genesis "x"
Wanneer de wind de woorden blaast,
kan men nog wel gedachten vinden
en staat, al hoort men in den blinde,
over hun samenhang verbaasd
 

Lees meer...

Nieuwsbrieven 10 t/m 19 2021
EshofNieuwKl
Vanaf 14 maart 2021 weer zangers in de kerkdiensten
Na de persconferentie van 23 februari heeft het moderamen van de generale synode van de PKN laten weten
dat we als plaatselijke kerken meer ruimte mogen nemen. Als moderamen van de Eshof hebben we besloten om met ingang van zondag 14 maart te beginnen met enkele zangers in de dienst, zoals we dat ook vóór 17 januari deden. Zie de nieuwsbrief  nr.10 van 10 maart 2021.

Lees meer...

Een zandkunstenaar in 'de Eshof'
img 3014Op zondag 18 april was zandkunstenaar Helène Wieringa in de Eshof. Ook de kinderen van de Basiscatechese waren van de partij. Een bijzondere dienst met een bijzonder verhaal. 
'Jij hoort erbij'
Hieronder een paar foto's. De hele dienst is te bekijken via kerkdienstgrmist.nl. 

Lees meer...