Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 19 12 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
De cantorij laat ons weten dat het contract van de tijdelijke cantor niet wordt verlengd. We gaan weer op zoek  naar een nieuwe cantor. Een paar dagen geleden ontving de redactie van de nieuwsbrief een mooi gedicht. Wij zijn van mening dat gedichten thuishoren in de Rondom maar als u het leest, begrijpt u dat het toch echt alleen maar in deze maand geplaatst kan worden. Nu we wat ruimte over hebben, delen we het graag met u.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 18 – 5 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze korte nieuwsbrief uiteraard alle informatie rondom de kerkdienst en een uitnodiging van een bruidspaar.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 17 – 28 april 2023                           

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief wijzen we nogmaals op de kennismakingsbijeenkomst met de jeugdouderlingen a.s. zondag en ook de inloopmiddagen willen we  nog een keer noemen. Kom vooral een keer langs om te ervaren hoe verbondenheid met elkaar kan voelen. 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 16 – 21 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag na afloop van de kerkdienst kunt u meedoen aan een halfuurtje zingen van liederen van Huub Oosterhuis. Volgende week wordt de huis-aan-huis collecte voor het Hospice Nijkerk gehouden. De jaarrekening van de diaconie en ZWO ligt ter inzage. U wordt uitgenodigd de inloopmiddag te bezoeken. De nieuwe jeugdouderlingen willen graag kennismaken met de jeugd en hun ouders. 
 

Lees meer...

Collecte Hospice Nijkerk e.o.
QRcode HospiceVan 24 t/m 29 april
 wordt in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Vele vrijwilligers brengen kaartjes rond met het verzoek een gift over te maken. Na de ingrijpende verbouwing van het Hospice is nu alle aandacht en zorg weer voor 100% gericht op de gasten. En ook al gebeurt er veel vrijwilligerswerk, professionele hulp staat voorop en is tegenwoordig niet goedkoop.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 15 – 14 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Een mooie kaartbestemming deze week voor onze ‘buren’ van de Paulusgeloofsgemeenschap, die het komende weekend een jubileum mogen vieren. We delen nog een keer de uitnodiging voor de sing-in van vanavond in de Dorpskerk, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd. En ook de vacature voor een scriba brengen we nogmaals onder uw aandacht. En tot slot is er een bericht van Wim Hospes, onze penningmeester, over de jaarrekening 2022.
 

Lees meer...

 
40 dagen tijd foto 1  40 dagen tijd foto 2
 
de boom is de aarde dankbaar
dat hij haar diep in haar worteld
de vogel is dankbaar de  boom
dat hij hoog in hem  nestelt
 
 
schikking voor goede vrijdag 1
 
____________________________________
Nieuwsbrief nr. 14 – 6 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan u van ons gewend bent. In deze nieuwsbrief de informatie over de kerkdiensten voor de komende dagen. Ook wordt u uitgenodigd voor een sing-in op 14 april in de Dorpskerk. Er is een vacature voor een scriba.
 

Lees meer...

 
40 dagentijd 6
 

Open de poort

en laat mij binnen

geef mij een schuilplaats

in jouw stad

(Stef Bos)