Diensten

zondag 04 juni 10:00 uur
Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 11 juni 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 26 – 1 juli 2022
 
Beste mensen,  
 
De vakantieperiode breekt aan, de Eshof agenda wordt steeds leger. Zondagmiddag zingt FREE! een uurtje hun nieuwste repertoire in de Eshof en de zangers beloven dat de Max Verstappen fans weer op tijd thuis zijn voor de race begint. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 25 – 26 juni 2022
 
Beste mensen,  
 
De eerste Jeugd-Doe-Dienst is a.s. zondag een feit. De oecumenische dienst is in het  Pauluscentrum en de Jeugd-Doe-Dienst is tegelijkertijd in de Eshof. We herhalen de oproep voor een cantor/cantrix en we vragen uw aandacht voor het zomerconcert van FREE! 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 24 – 17 juni 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief nogmaals de aankondiging voor de eerste Jeugd-Doe-Dienst op 26 juni. Er kan nog gereageerd worden op de aanstaande aanstelling van een nieuwe scriba. En lees alles over de vacature van cantor/cantrix. 
Verder vragen we uw aandacht voor het zomerconcert van FREE! En ook de Eshoftuingroep laat van zich horen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 23 – 10 juni 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief de aankondiging voor de eerste Jeugd-Doe-Dienst op 26 juni. Het waren en zijn misschien nog  spannende dagen voor de examen kandidaten. We horen graag wie er zijn geslaagd. De cantorij is op zoek naar een cantor m/v.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 22– 3 juni 2022                                              

Beste mensen,  

In deze nieuwsbrief heeft de voorzitter van de kerkenraad een verheugende mededeling over de post van scriba. En ik plaats nog eenmaal de oproep voor zangers voor de musical Kaïn.   

Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 21 – 27 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Veel mensen genieten hopelijk van een lang Hemelvaartsweekend. Er is deze week niet zoveel Eshof nieuws te melden. Graag wijzen wij u nogmaals op de informatieavond ‘Gasvrij Hoevelaken’. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

Collectemunten
collectemuntenMet het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen voor collectemunten.
groene kerk klDe collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 20 – 20 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Er kan weer gezamenlijk worden gedauwtrapt op Hemelvaartsdag, waarna er een dienst is in het Pauluscentrum. Verder vindt u nieuws over een gezamenlijk initiatief voor opvang van Oekraïners en brengen we nogmaals de avond over een gasvrij Hoevelaken onder de aandacht. En de Eshoftuingroep laat weer van zich horen. En tot slot een laatste oproep tot deelname aan de musical Kaïn.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 19 – 13 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Een korte nieuwsbrief op deze vrijdag de 13e. In deze nieuwsbrief is een link opgenomen naar de overweging en het gedicht van Bernadette van Dijk die in de dienst van 8 mei voorging. Aanstaande zondag is er ook weer een kinderdienst tijdens de kerkdienst. Graag wijs ik u op een informatieavond over ‘gasvrij Hoevelaken’.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 18 – 6 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Eindelijk was het dan zover. Na een paar keer te zijn uitgesteld vanwege corona, kon op maandag 2 mei de bus vertrekken naar Italië voor de oecumenische reis. Verderop in deze nieuwsbrief een kleine foto impressie. 
De ‘zon’ blijft voorlopig schijnen in de Eshof. Alex schrijft afsluitende woorden over zijn rubriek ‘verbonden blijven met’. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...