Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 15 – 14 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Een mooie kaartbestemming deze week voor onze ‘buren’ van de Paulusgeloofsgemeenschap, die het komende weekend een jubileum mogen vieren. We delen nog een keer de uitnodiging voor de sing-in van vanavond in de Dorpskerk, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd. En ook de vacature voor een scriba brengen we nogmaals onder uw aandacht. En tot slot is er een bericht van Wim Hospes, onze penningmeester, over de jaarrekening 2022.
 

Lees meer...

 
40 dagen tijd foto 1  40 dagen tijd foto 2
 
de boom is de aarde dankbaar
dat hij haar diep in haar worteld
de vogel is dankbaar de  boom
dat hij hoog in hem  nestelt
 
 
schikking voor goede vrijdag 1
 
____________________________________
Nieuwsbrief nr. 14 – 6 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan u van ons gewend bent. In deze nieuwsbrief de informatie over de kerkdiensten voor de komende dagen. Ook wordt u uitgenodigd voor een sing-in op 14 april in de Dorpskerk. Er is een vacature voor een scriba.
 

Lees meer...

 
40 dagentijd 6
 

Open de poort

en laat mij binnen

geef mij een schuilplaats

in jouw stad

(Stef Bos)

Nieuwsbrief nr. 13 – 31 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
We beginnen deze nieuwsbrief helaas met een bericht van overlijden. 
A.s. zondag is het Palmzondag. Voor de kinderen de zondag waarop er een Palmpaasstok gemaakt kan worden. 
Verder vindt u in deze nieuwsbrief informatie over de vespers in de Stille Week en de diensten van het Paastriduüm.
 

Lees meer...

40 dagen tijd
 

Het leven breekt open

en vult zich

met uitzicht op morgen

40 dagen tijd 5

Nieuwsbrief nr. 12 – 24 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief leest u nogmaals de aankondiging van het verhaalconcert ‘Franciscus, troubadour van God’ op 25 maart en de kennismakingsavond op 27 maart. Ook schrijft Ellie over de vespers in de Stille Week en worden de kinderen van harte uitgenodigd om een Palmpasenstok te komen maken op zondag 2 april. 
 

Lees meer...

40 dagen tijd 4

Kijk met je hart

open je ogen

en voel hoe een herder

met zachte handen

de schapen beschermt

Nieuwsbrief nr. 11 – 17 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
De activiteit van BRIES, de bezinningsavond van 20 maart gaat niet door vanwege te weinig belangstelling. De filmavond op 22 maart in de Kopperhof gaat wel door. Op 22 maart is er ook een extra inloopmiddag met als thema de jaren 50 en 60. Op 25 maart is er een verhaalconcert in de Eshof: ‘Franciscus, troubadour van God’. Nieuwe leden en andere belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor de kennismakingsavond op 27 maart. 
 

Lees meer...