Diensten

zondag 04 juni 10:00 uur
Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 11 juni 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
Nieuwsbrief nr. 17 – 29 april 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor de concept jaarrekening van de diaconie/ZWO, twee acties voor Oekraïne en voor de laatste maal de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’. Hierin leert u Lies en André Lekkerkerker wat beter kennen. En we lezen dat Johan Prosman wordt bevestigd in Drenthe.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Collecte Hospice Nijkerk e.o.
QRcode HospiceVan 25 t/m 30 april
 wordt de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Tal van vrijwilligers gaan op pad, niet met een collectebus, maar met een schriftelijk verzoek om een gift over te maken. Het Hospice staat voor een grote noodzakelijke verbouwing waar veel geld voor nodig is.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 16 – 22 april 2022
 
Beste mensen,  
 
We beginnen met een bericht van overlijden. Verder in deze brief nieuws van de ZWO over de doos voor ‘kinderen voor kinderen’, een avond in het kader van Vorming&Toerusting en de afwezigheid van Ellie i.v.m. de oecumenische reis naar Toscane. Ook vraagt de voorzitter van de kerkenraad dringend uw aandacht voor de vacature van scriba. En verbonden blijven we met Frits Harmsen. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

Paasmorgen
  
40 dagen 8 Pasen
   Het rode koord
 
   Doorgebroken licht
   De zon breekt de aarde open   
   wenkt mensen naar het licht
   om op te staan
 
   De zon breekt harten open
   laat liefde groeien
   op zere plekken
 
   De zon breekt door
   zet tuinen in bloei
   waar muren stonden
 
Goede vrijdag
  
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpg
 
 
 
  Het rode koord

  Rode draad
  verborgen in het donker  
  op zoek naar het licht
 
 
Nieuwsbrief nr. 15 – 14 april 2022
 
Beste mensen,  
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan u van ons gewend bent. De liturgieën van alle vieringen zijn apart te downloaden. Graag vragen we uw aandacht voor het bloemenfonds. We blijven deze week verbonden met Heidi van Dusschoten.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

De rode draad
 
-Zieken bezoeken- is zondag 3 april de volgende stap op de weg van Barmhartigheid.
Op deze weg van Barmhartigheid ontmoeten we zondag 10 april gevangenen.
Uitkijkend naar deuren die opengaan en lichtpunten die hun weg verlichten.
 
Het rode koord
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpg
 Gevangen bestaan
 
Uitzichtloos bestaan
gekooid, gevangen
in opgesloten gedachten
een liefdevol toegeworpen
rood koord
opent deuren
en brengt licht
 
Nieuwsbrief nr. 14 – 8 april 2022
 
Beste mensen,  
 
A.s. zondag is het Palmzondag. Voor de kinderen de zondag waarop er een Palmpasenstok gemaakt kan worden. 
De zondag staat ook in het teken van de 6e weg van barmhartigheid, het bezoeken van gevangenen. Verder krijgt u een update namens de ZWO over de hulp aan Oekraïne. In de rubriek ‘Verbonden blijven met’ lezen we over het wel en wee van Jan en Wilma van de Kuilen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

De rode draad
 
-Zieken bezoeken- is zondag 3 april de volgende stap op de weg van Barmhartigheid.
Met het beeld van het verbonden hoofd worden meerdere betekenissen van ‘bezoeken’ aangeraakt.
Barmhartigheid ontfermt, geeft de ander een gezicht, maakt het onbekende zichtbaar.
 
Het rode koord
40-dagen-3-onderdak-bieden.jpg
 Rood gekleurde aarde
 
Geraakt, gewond
de aarde kleurt rood
verscholen, versluierd, verlaten
onzichtbaar en ongezien
wordt zichtbaar en helend
als Barmhartige Samaritanen zich ontfermen.
 
Nieuwsbrief nr. 13 – 1 april 2022
 
Beste mensen,  
 
Iedereen die dacht dat de lente was begonnen, de winterjas al had opgeborgen en dacht dat het een grap was, er ligt op 1 april echt sneeuw.  Zondag staat de 5e weg van barmhartigheid, zieken bezoeken, in het licht. We krijgen deze week in de rubriek ‘Verbonden blijven met’ een kijkje in de levens van Nico en Tonny van Rootselaar.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...