Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
40 dagen tijd 4

Kijk met je hart

open je ogen

en voel hoe een herder

met zachte handen

de schapen beschermt

Nieuwsbrief nr. 11 – 17 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
De activiteit van BRIES, de bezinningsavond van 20 maart gaat niet door vanwege te weinig belangstelling. De filmavond op 22 maart in de Kopperhof gaat wel door. Op 22 maart is er ook een extra inloopmiddag met als thema de jaren 50 en 60. Op 25 maart is er een verhaalconcert in de Eshof: ‘Franciscus, troubadour van God’. Nieuwe leden en andere belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor de kennismakingsavond op 27 maart. 
 

Lees meer...

40 dagen tijd 
 40 dagen tijd 3a
 
Ongeleste dorst

 onbegrensde liefde

 onuitputtelijke bron

 van levend water

Nieuwsbrief nr. 10 – 10 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vraagt BRIES uw aandacht voor twee bijeenkomsten. En er is een extra inloopmiddag over Hoevelaken in de jaren vijftig-zestig. Allemaal zeer de moeite waard lijkt mij. Voor nieuw ingekomenen is er binnenkort een gezellige kennismakingsavond. Lees er meer over in deze brief.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 9 – 3 maart 2023
 
Beste mensen, 
 
Zondag wordt het ‘verhaal uit de zaal’ gehouden. In deze nieuwsbrief een mooie brief van Marijke Zaalberg waarin ze de Eshof bedankt voor de aandacht aan haar project ‘Naar school in Haïti’. Sinds 1 maart zijn de regels voor het brengen van bloemen naar gemeenteleden veranderd. Opgeven voor de bezinningsavond van 20 maart kan nog. 
 

Lees meer...

40 dagen tijd 2
 
in elke barst
is een opening
die licht doorlaat
en warmte geeft
troost brengt in
donker en kou
40 dagen tijd
40 dagen tijd
 
vanaf het begin verstoort de mens
schoonheid, eet van het kwaad
en beeft de aarde van
onrecht, leugen, dood en verdriet
maar liefde  en hoop
geven nooit op
 
 
40 dagen tijd 2
Nieuwsbrief nr. 8 - 24 februari 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief meldt de  diaconie het mooie bedrag dat is opgehaald voor de aardbeving in Turkije en Syrië.
Simon Drost vraagt aandacht voor Vluchtelingenwerk in Hoevelaken/Nijkerk en landelijk.
Er staan de komende tijd geen bloemen in de kerk vanwege de 40-dagentijd. In het liturgisch centrum zal een liturgische schikking te zien zijn. Zie de beschrijving hieronder. En tot slot leest u een uitnodiging om a.s. zondagochtend mee te denken over de inrichting van het liturgisch centrum en de kerkzaal.
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 7 - 17 februari 2023
 
Beste mensen, 
 
De rust is weergekeerd in de Eshof. De eerste collecte is deze week bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De Eshoftuingroep ontwaakt uit winterslaap en vraagt hulp voor het spitten van de grond. 
 

Lees meer...

Nieuwsbrief nr. 6 - 10 februari 2023
 
Beste mensen, 
 
Musicalweekend in de Eshof! Na 11 maanden repeteren voert de Musicalgroep Hoevelaken de musical Kaïn op. De afgelopen dagen heeft de kerkzaal een metormafose ondergaan naar een prachtige theaterzaal. Het liturgisch centrum staat zondag in de dienst te midden van het decor van de musical. De diaconie dankt u voor het massaal schenken van de Energietoeslag. In de dienst van 19 februari zal een collecte worden gehouden voor noodhulp aan Turkije en Syrië.
 

Lees meer...