Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
N I E U W S B R I E F nr. 48 – 3 december 2021
.
Beste mensen,
De Groep Hoevelaken voor Georgië heeft helaas moeten besluiten te stoppen met het diaconaal
project. Meer informatie hierover vindt u in de Rondom die volgende week verschijnt. De
Sinterklaasactie gaat nog wel door en er zijn nog mogelijkheden om de Sint last minute op bezoek te
laten komen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de kinderkersttocht door kan en door mag gaan.
Opgeven kan nog steeds. De musicalgroep zoekt ook nog zangers en acteurs. Vindt u het leuk om als
bonusengel mee te vliegen? Hiervoor kunt u zich ook nog aanmelden. We blijven deze week
verbonden met de familie Van Wilgenburg.
.
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Gebruiksplan voor 'de Eshof'
kerkzaal
In verband met de nieuwe coronamaatregelen vinden er vanaf 28 november na 17.00 uur geen activiteiten meer plaats in de Eshof.
De vespers op de zondagen van advent beginnen om 16.00 uur in plaats van 17.00 uur.
Per 17 november 2021 werd de onderstaande aanscherping van kracht.
Om goed afstand te kunnen houden, gaan we de komende drie weken weer uit van 30 kerkgangers. We verzoeken u dringend bij het verplaatsen in de Eshof een mondkapje te dragen.

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 47 – 26 november 2021
De nieuwsbrieven 41 t/m 45 vindt u bij nieuwsbrief 46.
EshofNieuwKl
Beste mensen,
U kunt nog tot en met 27 november reageren op de begrotingen 2022 en extra aandacht wordt gevraagd voor de oproep om ouderling kerkrentmeester te worden. Verder in deze nieuwsbrief berichten over de kinderkersttocht en over de musical Kaïn die nog deelnemers vragen. Simon Drost schrijft over de adventsvespers en over wandelen met vluchtelingen; een berichtje over de ‘geheime engelen’ die al heel actief zijn in het dorp.
 
De hele nieuwsbrief vindt u bij de bijlagen na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Musical Kaïn
 
kainDe informatieavond op 22 november is ondanks de strengere coronamaatregelen gelukkig goed bezocht. De bijeenkomst was online te volgen en is nog terug te kijken via kerkdienstgemist.nl

Dus mocht je het hebben gemist, kijk terug en als het iets voor je is, meld je aan via de website https://www.musicalhoevelaken.nl/musicals/kain
 
Geniet ook op facebook van berichten en foto's over de musical.
Zie ook het artikel: Dromen van een musical
N I E U W S B R I E F nr. 46 – 19 november 2021
Ook de nieuwsbrieven 41 t/m 45 vindt u hier.
EshofNieuwKl
Beste mensen,
Het is helaas toch weer noodzakelijk om ook in de Eshof de coronamaatregelen weer aan te scherpen. Aanstaande zondag start de ZWO met de actie Olijfhelden. Het is mogelijk om na afloop van de dienst flessen olijfolie te kopen. Op een later moment bestellen kan ook. Wilt u dat Sinterklaas bij u op bezoek komt, de groep Hoevelaken voor Georgië geeft inzicht in zijn agenda. Jan Hofman houdt zondag zijn Preek van de Leek in de Emmaüskerk in Barneveld. Het college is op zoek naar een ouderling kerkrentmeester.
 
De hele nieuwsbrief vindt u bij de bijlagen na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Dromen van een nieuwe musical
 
kainNog amper bijgekomen van het succes van musical Jozef - de dromenkoning, zaten we ineens in een serieuze lockdown. We durfden toen niet te dromen dat we nog een keer een musical zouden kunnen maken. We zijn blij dat de maatregelen dusdanig versoepeld zijn, dat we - met vertrouwen richting de toekomst - het toch weer aandurven:
 
Er komt weer een musical!

Lees meer...

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?
Onderzoek onder kerkleden naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden
(door Frits Harmsen)
 
De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream en contact met anderen ging vooral digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer beperkt open. Wat hebben we in de afgelopen tijd geleerd en wat houden we daarvan vast voor de toekomst?

Lees meer...

Nieuwsbrieven 31 t/m 40 2021
EshofNieuwKl
Beste mensen,
Langzaam maar zeker is er weer meer mogelijk. Zo staan er ook weer activiteiten van de Commissie Vorming&Toerusting op de planning voor november. Zie het overzicht verderop in deze nieuwsbrief. Ook VluchtelingenWerk Nijkerk vraagt uw aandacht en de basiscatechisanten gaan op excursie.
De hele nieuwsbrief vindt u ziet u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 

Lees meer...

Nieuwsbrieven 21 t/m 30 2021
EshofNieuwKl
Kerkgangers zijn weer welkom.
Vanaf 1 mei zijn we weer begonnen met het uitnodigen van 30 mensen in de Eshof.
Voor meer informatie hierover zie Nieuwsbrief nr. 17.
 
De nieuwsbrieven ziet u na het aanklikken van de "Lees meer..."
 
Live en achteraf audio en video 
 
  
 
 

Lees meer...

Beleidsplan 'de Eshof' verlengd tot 2023
Mei 2021
 
In het jaar 2020 werden we geconfronteerd met de Coronapandemie. We hebben met elkaar hard gewerkt aan het organiseren van online diensten en veel aandacht besteed aan het omzien naar elkaar. We hadden plannen voor het werken aan een actualisatie van het beleidsplan. We doen dat ook graag samen als gemeente. In deze tijd waarin het niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen hebben we besloten om dit bestaande beleidsplan met 2 jaar te verlengen.

Lees meer...