Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
verbouwing kerkzaal 3We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben er geen behoefte aan slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
We hechten meer waarde aan de zoektocht naar betekenis dan aan de claim van zekerheid. We erkennen dat ons geloof een verantwoordelijke manier van leven inhoudt en dat het ons oproept gewetensvol weerstand te bieden tegen elke vorm van kwaad. Dit is de traditie van de kerk van alle eeuwen.
 
Als gemeente hechten we niet aan dogma's en laten we ons niet opsluiten in de formulering van één bepaalde geloofsbelijdenis. De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben in navolging van Christus God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven.
 
De ruimte die we daarvoor nodig hebben is niet afgebakend. Mensen worden aangemoedigd hun idealen en plannen in daden om te zetten. We zijn voortdurend op zoek naar talenten die binnen onze gemeente aanwezig zijn en we willen mensen de ruimte geven die talenten ten volle te benutten. Dat betekent dat we accepteren dat onze identiteit geen statisch begrip is, maar wordt bepaald door de mensen die deel uitmaken van de gemeenschap. Daardoor is onze identiteit altijd in ontwikkeling. Binnen de ruimte die geboden wordt, wordt de richting vanzelf bepaald.
 
Op deze wijze proberen we uiting te geven aan ons geloof en ons, ieder op zijn of haar eigen wijze, in te zetten voor Gods koninkrijk op aarde.