Hieronder vindt U een overzicht van hen die ons in de afgelopen jaren hebben verlaten. Bij veel mensen is een kort in memoriam ten tijde van hun overlijden opgenomen. Onder de jaar tabjes vindt u een overzicht van diegenen die in dat jaar zijn overleden. Als er een In herinnering is opgenomen kunt u daar rechtstreeks naar toe springen door op de bijbehorende IM (In Memoriam) indicatie te klikken.
Dinsdag 24 maart - Jopie van der Burg overleden

1 2020 04 Jopie van der BurgOp dinsdag 24 maart overleed Jopie van der Burg. Ze is 88 jaar oud geworden.
Vanaf de zomer van 2018 ging het minder goed met haar gezondheid. Ze kreeg een hartinfarct, waar ze redelijk van herstelde. Maar in het najaar van 2019 volgde meer: een cyste in haar buik bleek een kwaadaardig gezwel.
Jopie was er vrij rustig onder. Ze was eigenlijk vooral dankbaar voor iedere dag die ze kreeg. Pas de laatste weken werd het haar teveel. Toen namen haar krachten zo af, dat het leven te uitputtend werd.

Na het overlijden van Ary is ze meer dan twintig jaar alleen geweest. Ze redde zich goed; was zelfstandig en eigenzinnig; hield van bridgen en zat in verschillende bridgegroepen. Ze was een hartelijke en originele vrouw met gevoel voor humor die het hart op de tong had. Jarenlang reisde ze elke woensdag naar Apeldoorn om op vier van haar kleindochters te passen. Ze genoot van hen en zij genoten van hun oma en van de pannenkoeken die ze altijd bakte.

De laatste jaren viel het haar zwaar om niet meer ‘nodig’ te zijn. De kleindochters waren groot. Ook zat haar slechte gehoor haar in de weg: gesprekken voeren in drukke ruimtes ging niet. Een tijd lang ging het toen minder goed met haar. Maar ze krabbelde er bovenop en ging weer houden van het leven. Kort geleden zei ze met zelfrelativering: ‘Ben ik 88 en wil ik graag nóg een stukje verder. Wat een onzin eigenlijk, als je ziet hoe slecht sommige mensen in de wereld er aan toe zijn.’

Jopie was een denker, vaak hield dat denken haar ’s nachts uit haar slaap. Ze dacht na over God en de zin van alles. Er waren vooral vragen. Waar is God? Hoe is hij in ons leven aanwezig? En wat zou er zijn na de dood? We hadden het hier vaak over. Ze verlangde naar rust en zekerheid, maar wist tegelijk dat we geen zekerheden hebben. Maar hoe dichter ze bij het einde kwam, hoe meer ze zich daarmee kon verzoenen.

Op maandag 30 maart was er een afscheidsdienst in de Eshof. Die moest helaas in besloten kring plaatsvinden. Tegelijk paste dit ook wel bij Jopie. Het liefst wilde ze dat haar uitvaart niet te groots zou worden gemaakt. Wie de dienst wil beluisteren, kan die vinden via www.kerkdienstgemist.nl.
Na het afscheid hebben we Jopie begraven op de Algemene Begraafplaats in het graf bij haar echtgenoot Ary.