Diensten

Belangrijk (tik aan)

EXTRA NIEUWSBRIEF i.v.m. lockdown
15 december 2020
 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
Gisteravond heeft onze minister-president een nieuwe lockdown afgekondigd. Met deze extra nieuwsbrief informeren we u over de gevolgen van deze lockdown voor de activiteiten in de Eshof.
  
Kerkdiensten in de periode 15 december t/m 19 januari.
De kerkdiensten en vesper zijn in deze periode alleen online te volgen. Alleen de medewerkers aan de diensten zijn in de Eshof aanwezig. Wij kiezen hiervoor om zo veel mogelijk te doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
 
Activiteiten rond kerst en oud&nieuw
Voor alle activiteiten geldt dat de fysieke bijeenkomsten niet doorgaan. Misschien lukt het nog om een online
alternatief te bedenken voor sommige activiteiten. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.
 
Kerstmiddag 18 december
De kerstmiddag van 18 december wordt online uitgezonden, maar helaas dus zonder bezoekers in de kerk.
 
Tot slot
Er waren zo veel mooie initiatieven en activiteiten en we hadden het volgens de in de afgelopen periode
geldende coronaregels goed georganiseerd. Maar helaas maakt de nieuwe lockdown een aantal dingen
onmogelijk. Het is zeer spijtig, dat we na Pasen, nu ook kerst dit jaar op deze manier moeten invullen. Wij zien er naar uit, ook al is het dan online, samen met u het feest van kerst te kunnen vieren!
 
Sienke Wolters
Voorzitter kerkenraad