ZWO
button 50v5

Belangrijk (tik aan)

Queen of Peace

Even voorstellen ZWO
 
Wij zijn Gerwin Duine, Wim van Vliet, Laura Stitselaar, Celine van den Heuvel en Wouda Bakker en wij vormen de ZWO-groep binnen de Eshof.
 
Wat is de ZWO ?

De ZWO is een werkgroep binnen de kerk die de gemeente laat kennis maken met projecten over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit houdt in dat we als kerk een gemeente zijn, die zich inzet voor de minderbedeelden en machtelozen waar ook ter wereld.
Wij proberen via verschillende acties de kerkleden bewust te maken en te informeren over het doel en nut van deze projecten.

Afgelopen jaar hebben we als ZWO vier interessante sessies gehouden over wat nu is nu Zinvol Diaconaat? Tijdens elke sessie was er een spreker die zijn/haar ervaring deelde inzake zending, werelddiaconaat of ontwikkelingssamenwerking. De ZWO heeft van deze vier sessies een samenvatting gemaakt die u kan nalezen via deze  link. (link naar  Zinvol Diaconaat). 

Wat doen we ?
.
Het komende jaar zet de ZWO zich in voor de vluchtelingen. Rond dit thema zetten we allerlei verschillende acties op touw, waarmee vluchtelingen in zowel binnen als buiteland steunen. Acties die in de planning stonden, maar vanwege Corona worden verschoven naar 2021 zijn, de Nacht van de Vluchteling en Nacht zonder Dak. Daarnaast ondersteunen we acties die gedurende het jaar acute hulp nodig hebben, van projecten die gemeenteleden opzetten tot hulp aan noodsituaties waar ook ter wereld. Via deze website, de social kanalen van De Eshof en via de Rondom houden we u op de hoogte van de vorderingen en activiteiten van de ZWO

Nacht van de Vluchteling (uitgesteld naar juni 2021):

In een nacht ergens in juni 2021 (exacte datum volgt) vindt Nacht van de Vluchteling plaats. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers overal in Nederland om geld in te zamelen voor de vluchtelingen wereldwijd. Ook een team van De Eshof gaat meelopen tijdens deze nacht voor de vluchteling. De route die het team van De Eshof gaat lopen is 40 km lang en loopt van Utrecht naar Amersfoort. Al een aantal gemeenteleden heeft zich aangemeld.

Ook interesse om volgend jaar mee te lopen met De Eshof gemeente tijdens de Nacht van de Vluchteling? Dat is mogelijk! Aanmelden voor 2021 kan via deze link: www.nachtvandevluchteling.nl/team/de-eshof-wandelt-voor-vluchtelingen/teamleden

Nacht zonder Dak (uitgesteld naar voorjaar 2021):

Nacht Zonder Dak is een actie van de landelijk stichting Tear waarbij de Hoevelakense jeugd één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen, net zoals jongeren in noodsituaties ergens in de wereld elke nacht moeten doen. De kinderen laten zich hiervoor sponsoren en met dit geld krijgen straatjongeren steun voor een betere toekomst. De Nacht zonder Dak is een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor straatjongeren hand in hand gaan. Tijdens Nacht Zonder Dak besef de jeugd pas echt hoe rijk we zijn!  Kijk voor extra informatie ook op de site van Tear via de link: www.nachtzonderdak.nl

Verder ondersteunen we de volgende lopende projecten:

  • Solidaridad
  • Vastenactie (via Kerk in Actie)
  • EduKans
  • Queen of Peace, diaconal project 2017-2019.
 Site ZWO8
De jongens en meiden van de QoP Highschool
 

Donatie
Om dit werk mogelijk te maken doen wij een beroep op u voor een vrijwillige financiële bijdrage. Aan het eind van elk jaar ontvangt u samen met de Kerkbalans een machtiging om geld over te maken aan de ZWO. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om het werk van de ZWO te ondersteunen. Hiervoor kunt u geld overmaken op Rabobank: rekeningnr. NL49 RABO 0302263977 t.n.v. ZWO-commissie Eshof.